Luontoliikuntaa kaikille

6.2.2017


Luontoliikunta soveltuu ja on sovellettavissa kaikille.

On tärkeää edistää ja mahdollistaa luontoliikuntaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä terveytensä kannalta vähän liikkuville.


Suomessa on miljoona ihmistä, joilla on joko pysyvä tai tilapäinen liikkumista rajoittava sairaus tai vamma. Päällepäin näistä sairauksista ja vammoista näkyy osa, jolloin liikkumisen haasteet on tunnistettavissa helpommin. 


Suuri osa sairauksista ja vammoista ei kuitenkaan näy päällepäin, mikä tekee toiminnasta haastavaa niin luontoliikunnan järjestäjille kuin luontoliikkujalle itselleen. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, astmaatikkojen, sydänsairaiden ja vain lyhyitä yhtäjaksoisia matkoja kävelevien tai kelaavien tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen voi olla haastavaa aluksi. 


Kannustan mahdollistamaan luontoliikuntaa kaikille niin työssä kuin vapaa-ajalla. Luontoliikunta tekee tutkitusti hyvää. 


PS.  Metsähallitus ja SoveLi toteuttivat Rohkeasti luontoon –hankkeen vuosina  2015-2016. Tutustu yhteistyönä syntyneeseen käytännönläheiseen lopputuotokseen:
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/rohkeasti-luontoon-julkaisu.pdf

 

Virpi Pennanen nyk. Mäkinen
Soveltavan liikunnan asiantuntija
Soveltava Liikunta SoveLi ry