VLN: Rahapelituottojen väheneminen tulee kompensoida täysimääräisesti valtion budjettivaroista ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen resurssitarpeet tulee huomioida poikkihallinnollisesti

18.5.2020

Valtion liikuntaneuvosto nostaa lausunnossaan julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024 esiin toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisen vähenemisen koronaviruspandemian aikana.

Valtion liikuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, että rahapelituottojen väheneminen tulee kompensoida täysimääräisesti valtion budjettivaroista ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen resurssitarpeet tulee huomioida poikkihallinnollisesti. 

Liikuntaneuvosto nostaa myös esiin, että koronakriisin vahingoittama liikuntatoimiala tarvitsee merkittävästi lisätukea kuluvan vuoden aikana ja tulevina vuosina. 

Korona vaikuttaa erityisesti ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumiseen ja toimintakykyyn sekä aiheuttaa osalle jopa vakavan terveysriskin. Liikkumisella ja liikunnan harrastamisella on vahva yhteys myös lasten ja nuorten sekä muun väestön sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. 

Lue lisää lausunnosta Valtion liikuntaneuvoston sivustolta.