VLN:n lausunto: väestön toimintakyvyn edistämisen rahoitus on turvattava

10.9.2020

Valtion liikuntaneuvoston lausunnon mukaan valtiovarainministeriön talousarvioehdotus sisältää valtion liikuntatoimen määrärahoihin kestämättömän leikkauksen. 

Lausunnossa nostetaan esiin myös liikuntatoimialalle kompensoitava veikkausvoittovarojen lasku sekä kävelyn, pyöräilyn, luonnon virkistyskäytön ja väestön toimintakyvyn edistämisen rahoituksen turvaaminen tulevina vuosina. 

Lisäksi lausunnossa pidetään tärkeänä huomioida, että liikunnan resursseihin vaikuttaa välillisesti myös yleisen taloustilanteen heikentyminen.

Tutustu valtion liikuntaneuvoston lausuntoon valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksesta 2021