Valtion liikuntaneuvoston lausunto koronarajoitusten purkamisesta huomioi toimintarajoitteiset henkilöt

20.4.2021

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) pitää niin terveydellisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti 
perusteltuna, että liikuntaan liittyvien rajoitusten lievennys- ja purkutoimet toteutetaan mahdollisimman pian (alueellisen) epidemiatilanteen salliessa. 

Liikuntaneuvosto kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten ihmisten sekä lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien avaamiseen terveysturvallisesti heti, kun tämä on mahdollista alueellisen epidemiologisen tarkastelun jälkeen.

VLN esittää, että ensimmäisinä rajoitusten lievennystoiminpiteinä on perusteltua avata uimahallit ja kuntosalit ikääntyneiden, riskiryhmäläisten ja toimintarajoitteisten ihmisten käyttöön terveysturvalliset toimintatavat huomioiden.

Lue koko lausunto VLN:n sivustolla