Valtionhallinto on linjannut toimenpiteensä koko kansan liikuttamiseksi - Liikuntapolitiikan koordinaatioelin julkaisi toimintasuunnitelmansa

14.6.2021


Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) perustettiin koordinoimaan ja edistämään eri ministeriöiden toimia, joiden tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Toiminta perustuu Sanna Marinin hallituksen linjauksiin. SoveLi on mukana koordinaatioelimessä järjestöedustajana. 


LIPOKO on julkaissut toimintasuunnitelmansa vuosille 2021–2023. Toimintasuunnitelma koostuu 126 toimenpiteestä, jotka on jaoteltu päävastuussa olevan hallinnonalan mukaisesti. 


– Liikkumisen lisääminen on koko valtionhallinnon yhteinen asia ja siihen tarvitaan kaikkien ministeriöiden hallinnonalojen toimia. Olemme saaneet LIPOKO-työssä nyt käyntiin aktiivisen vuoropuhelun ja systemaattisen työskentelytavan kohti yhteistä tavoitetta, toteaa LIPOKO:n puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto valtioneuvoston tiedotteessa.


Soveltavan liikunnan kannalta toimintasuunnitelmassa on useita tärkeitä kirjauksia. Ministeriöiden toimenpiteiksi on kirjattu muun muassa esteetöntä luontoliikuntaa, esteetöntä arkiliikuntaa ja liikunnan palveluketjuja koskevia toimenpiteitä. Suunnitelmasta löytyy myös järjestöjen avustamiseen liittyen oleellisia kirjauksia.


– On ilahduttavaa huomata, että soveltavan liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen on hyvin esillä toimintasuunnitelmassa. Erityisesti SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan avustustilanne on ollut pitkään epäselvä. Toivon mukaan nämä kirjaukset ohjaavat sitä parempaan suuntaan, kommentoi Soveltava Liikunta SoveLi ry;n toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas.


Poikkihallinnollisen yhteistyön seuraava vaihe on toimeenpano. Liikuntapoliittinen koordinaatioelin koordinoi ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.


– Vaikka kirjaukset ovat positiivisia signaaleja, eivät ne itsessään vielä tarkoita mitään. Seuraavaksi alkavat varsinaiset toimenpiteet, joiden päämääränä on edistää koko kansan liikkumista. Nyt kääritään hihat. On hienoa olla tässä työssä mukana, toteaa Yläkangas.


LIIKUNTAPOLITIIKAN KOORDINAATIOELIN (LIPOKO) TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023