Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen liikuntakokeilujen enimmäismäärän lisääminen osaksi SOSTEn kehitysehdotuksia Kelalle

25.1.2022

SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kela​n toiminnan kehittämiseksi. SoveLi antoi kyselyyn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen liikuntakokeiluja koskevan ehdotuksen, joka sisällytettiin Kelaan lähetettyyn ehdotuskoontiin.

Ehdotus löytyy tiedoston osiosta 9.3 (s. 6):

”Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvään liikunta-/harrastuskokeiluun enimmäismäärää tulisi korottaa (liikuntakokeilua saa käyttää tällä hetkellä max. 5 kertaa/terapiajakso). 

Lisäksi tulisi tiedottaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita sekä terapioiden palveluntarjoajia (fysioterapiatahoja) entistä paremmin tästä liikuntakokeilun mahdollisuudesta ja siihen liittyvistä käytänteistä.”

SOSTE on keskustellut ehdotuksista Kelan johdon kanssa. 

SoveLi toivoo että tätä nimenomaista toimenpidettä vietäisiin eteenpäin Kelassa. Liikuntakokeilujen enimmäismäärää lisäämällä voitaisiin antaa niille soveltavan liikunnan kohderyhmille, jotka kuuluvat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, yhä enemmän tilaisuuksia päästä kiinni liikuntaharrastukseen.

Kiitos myös SOSTElle mahdollisuudesta vaikuttaa osana järjestöverkostoa!


Katso KELAn toiminnan kehittämisehdotukset (SOSTE)

SOSTEn uutinen aiheesta

KELA: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 2019 (pdf) (liikunta- ja harrastuskokeilut s. 30)