Uusi puheenjohtaja ja uusia jäseniä SoveLin hallitukseen

22.11.2022

Suomen Diabetesliiton järjestöjohtaja Janne Mikkonen on valittu SoveLin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä Olavi Sydänmaanlakkaa, joka on toiminut SoveLin puheenjohtajana viimeiset kuusi vuotta. Mikkonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänen työuransa koostuu pitkälti ylioppilaskuntatoiminnasta sekä järjestöjen johtamisesta. 

"Suhtaudun alkavaan SoveLin puheenjohtajuuteen uteliaan ennakkoluulottomasti. Liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen kaikenikäisille ja kuntoisille sekä eri sairauksien ja vammojen kanssa eläville on ollut aina itselleni tärkeää”, Mikkonen taustoittaa. Soveltavan liikunnan ja sen tarpeiden tunnetuksi tekeminen niin päättäjille kuin käytännön liikuntatoimijoille on omasta mielestäni kenties SoveLin tärkein tehtävä. Etenkin nyt, kun hyvinvointialueet tulevat ja kunnat etsivät uutta rooliaan ilman kunnan omia sotepalveluita. SoveLin rooli sote- ja liikuntajärjestöjen välimaastossa tarjoaa tässä erinomaisen paikan vaikuttaa", Mikkonen kommentoi.

SoveLin hallituksen syyskokouksessa 20.10.2022 valittiin SoveLin hallitukseen puheenjohtajan lisäksi varsinaisiksi uusiksi jäseniksi Veera Farin Suomen Hengitysliitosta ja Ulla Rantanen Suomen Reumaliitosta.  Hallituksen uusiksi varajäseniksi valittiin Per Lindroos (Folkhälsans förbund rf), Kati Rantonen (Mielenterveyden keskusliitto ry), Hanna Ihantola (Suomen CP-liitto ry) sekä Kirsi Kaipainen-Pyykkö (Suomen Reumaliitto ry).

Lisäksi syyskokouksessa hyväksyttiin SoveLin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä talousarvioesitys 2023. Syyskokouksen yhteydessä kuultiin myös Olympiakomitean Toni Ahvaa eduskuntavaalivaikuttamisen tiimoilta ja tämän alustuksen tiimoilta työstettiin SoveLin jäsenjärjestöjen kesken eduskuntavaalivaikuttamisen teemoja.

SoveLin hallituksen vuoden 2023 kokoonpano:

Varsinaiset jäsenet:

Janne Mikkonen (pj)                 Suomen Diabetesliitto

Leena Nieminen                         Suomen Nivelyhdistys ry

Heidi Huttunen                           Suomen CP-liitto ry

Paula Lehtomäki                        Allergia-, Iho-, ja Astmaliitto ry

Sirpa Kälviäinen                         Lihastautiliitto ry

Ulla Rantanen                             Suomen Reumaliitto ry

Veera Farin                                   Hengitysliitto ry

 

Varajäsenet:

Kirsi-Kaipainen Pyykkö             Suomen Reumaliitto ry

Hanna Ihantola                          Suomen CP-liitto ry

Anna-Liisa Kemi                         Suomen Nivelyhdistys ry

Kati Rantonen                            Mielenterveyden keskusliitto ry

Per Lindroos                               Folkhälsans förbund rf

Kuvassa alariviltä vasemmalta Leena Nieminen (Suomen Nivelyhdistys ry), Heidi Huttunen (Suomen CP-liitto ry) & Katri Tuomainen (Soveltava Liikunta ry). Yläriviltä vasemmalta Ulla Rantanen (Suomen Reumaliitto ry), Janne Mikkonen (Diabetesliitto ry), Veera Farin (Hengitysliitto ry) & Sirpa Kälviäinen (Lihastautiliitto ry)