Toimintakyky ei ole este liikunnalle, kun kunta panostaa toimintavälineisiin / Funktionsförmågan är inte ett hinder – ifall kommunen satsar på hjälpmedel

6.11.2020

Ohjaaja opastaa koululaisia toimintavälineen käytössä.
Kärry kiertää kunnissa -tapahtuma / Evenemanget Vagnen på vift. Kuva/Foto: Hanna Aarnio

Tänä syksynä kuudessa kunnassa päästiin kokeilemaan maksutta toimintavälineitä.  Kärry kiertää kunnissa -kiertue järjestettiin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa 2018-2021 mukana olevassa kunnassa: Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Närpiö, Parainen ja Siuntio. 

Tapahtuman aikana Malikkeen ja SOLIAn ympärivuotisia toimintavälineitä kuljettava kärry pysähtyi viikoksi kuhunkin kuntaan, ja kuntalaiset saivat kokeilla toimintavälineitä maksutta. 

Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 500 ihmistä koronatilanteesta huolimatta.

Kiertueen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta luontoliikunnan toimintavälineistä ja toimia asennekasvatuksena kuntalaisille. 

– Huomasimme, että erityisesti kouluissa toimintavälineet toimivat lempeänä ja informatiivisena asennekasvatuksena. Uskon, että kun nuoren ymmärrys toisten erilaisuudesta kasvaa, se lisää myös kykyä kohdella koulukavereita tasavertaisesti ja inhimillisemmin, kertoo projektikoordinaattori Lotta Nylund.

– Toimintavälineille on kova tarve. Vetosimme kiertueen avulla kuntapäättäjiin, jotta he ymmärtäisivät, että yhdenkin toimintavälineen hankinta mahdollistaa usean kuntalaisen liikkumisen, Nylund sanoo.

Kuntien liikuntavastaavien ajatuksia Kärry kiertää kunnissa -kiertueesta

Mikä toimintaväline oli suosituin ja missä kärry kiersi kunnassa?

Suosituimmat pyörät olivat rinnakkain poljettava kolmipyöräinen tandem ja nojapyörä. Toimintavälineitä kokeiltiin kaikille avoimissa tapahtumissa esimerkiksi uimahallin, kaupan tai terveyskeskuksien pihalla sekä yksityisissä tilaisuuksissa palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja koulujen pihoilla. Välinekokeilun yhteydessä Kruunupyyn koululaiset saivat tutustua myös kävelyfutikseen. 

Onko kampanja herättänyt ajatuksia välineiden hankkimisesta kuntaan? 

Kiertue lisäsi ehdottomasti tietoa ja herätti ajatuksia toimintavälineen hankinnasta. Kruunupyy sijoitti  Snow Comfort -kelkkaan, ja maastopyörätuoli Hippocampe on tilauksessa. Kristiinankaupunki otti varaslähdön ja hankki maastopyörätuolin jo edellisenä vuonna. Rahatilanne osassa kunnista on juuri nyt todella tiukka, joten toivomme että näemme välineitä tulevaisuudessa. 

Hankkeen ja kiertueen aikana on pohdittu liikuntavälineiden ja toimintavälineiden lainausta esimerkiksi kirjastokortilla, jotta lainaus olisi mahdollisimman helppoa ja maksutonta. 


Miten toimintavälineitä voisi hankkia nopeasti ja halvalla kuntiin?

Välineiden hankinnan voi toteuttaa useamman sektorin yhteistyönä. Kunnan eri sektorien yhteinen intressi on asukkaiden yhdenvertaisuus ja sen edistäminen arjessa ja vapaa-ajalla.

Myös sponsorien löytäminen ja eri avustusten hyödyntäminen kannattaa. 

Huomioita kiertuekunnista:

 • Kiertue toi paljon iloa ja mahdollisti osallistumisen jo olemassa olevaan toimintaan sekä kokeilemaan uutta.
 • Rinnakkain poljettava kolmipyöräinen tandem mahdollisti pyöräilymahdollisuudet henkilöille, jotka eivät enää kykene pyöräilemään itsenäisesti mutta voivat pyöräillä avustetusti.
 • Toimintavälineen kanssa oppilas pystyi osallistumaan koulun pyöräilypäivään yhdenvertaisesti, vaikka aiemmin oli joutunut käyttämän päivässä taksia.
 • Perheet pystyvät toimintavälinettä käyttäen tekemään yhteisiä pitkiä pyöräretkiä vakavasti vammautuneen lapsen kanssa.
 • Ikääntyneet henkilöt, joilla oli hyvä toimintakyky, kävivät kokeilemassa välineitä tulevaisuutta ajatellen. Se toi heille toivoa siitä, että heikentynyt toimintakyky ei tarkoita, ettei sienimetsään enää pääse – jos vaan välineitä on saatavilla.

Pitäisikö Kärry kiertää kunnissa -kiertue toteuttaa vuosittain?

Osa kunnista oli ehdottomasti sitä mieltä, että kärryn pitäisi kiertää kunnissa vuosittain samaan aikaan jonkin liikuntakampanjan tai -tapahtuman kanssa. Osa kunnista koki, että kiertue voitaisiin toteuttaa joka toinen vuosi.  Koululaiset olivat kiinnostuneita kärrykiertueen tulevaisuudesta.

Kuinka hyvin kiertue toimi asennekasvatuksena (asteikoilla 1–10) ?

Keskiarvo kuntien liikuntavastaavilta oli 9,4.

Lopuksi

SoveLin hankekoordinaattori Lotta Nylund kannustaa kuntia yhteistyöhön toimintavälineiden hankkimiseksi. Hänen mielestään yhteistyö yli kuntarajojen kannattaa. Siten kunnat voivat hankkia monipuolisen valikoiman toimintavälineitä, joita kuntalaiset pääsevät lainaamaan omasta  kunnasta ja lähikunnista.

Kärry kiertää kunnissa -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomiten ja Malikkeen kanssa. Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoa toimintavälineiden lainauksesta Malikkeen verkkosivulla ja SOLIAn verkkosivuilla.

I höst var det möjligt att kostnadsfritt provköra hjälpmedel i sex kommuner. Vagnen på vift - turnén anordnades i kommuner som deltar i projekt Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner 2018-2021: Kimitoön, Kristinestad, Kronoby, Närpes, Pargas och Sjundeå. 

Under turnén fick kommuninvånarna en möjlighet att under en veckas tid kostnadsfritt provköra hjälpmedel då en vagn fylld med Malikes och SOLIAs hjälpmedel stannade i deras hemtrakt.

I turnén deltog cirka 500 personer trots koronavirussituationen.

Syftet med turnén var att öka på kunskapen om hjälpmedel men även fungera som ett slags attityduppfostran för kommuninvånarna.

– Vi märkte att hjälpmedlen fungerar som en mild och informativ attityduppfostran, särskilt i skolvärlden.  Jag tror på att då förståelsen för mångfald ökar så lär sig barnen att behandla sina skolkamrater mer jämlikt och mer mänskligt, säger projektkoordinator Lotta Nylund.

– Behovet för hjälpmedel är stort. Via turnén vädjade vi till de kommunala beslutsfattarna så att det skulle inse att genom att skaffa ens ett hjälpmedel så möjliggör man flera personers möjlighet till motion, berättar Nylund.

Turnén Vagnen på vift – motionsansvarigas tankar


Vilket hjälpmedel var allra populärast och var rullade vagnen i er kommun?

De populäraste hjälpmedlen var side by side cykeln och liggcykeln.

Hjälpmedlen kunde provköras vid öppna tillfällen som till exempel ordnades vid simhallen, hälsocentralen eller vid närbutiken, även privata tillfällen ordnades vid servicehus, äldreboenden och på skolgårdar. I samband med hjälpmedelprövningen kunde skolbarnen i Kronoby även bekanta sig med gå-fotboll. 

Har vagnen på vift väckt tankar om att anskaffa hjälpmedel till er kommun?

Turnén väckte definitivt tankar och intresse för att anskaffa hjälpmedel. Kronoby investerade i en Snow-Comfort-släde och Terrängrullstolen Hippocampe är i beställning. Kristinestad tog ett försprång redan förra året då de investerade i en Terrängrullstol Hippocampe. I en del kommuner är den finansiella situationen för tillfället svår, men vi hoppas på att i framtiden se hjälpmedel även i de kommunerna.

Under projektets och turnéns gång har vi funderat på hur motionsutrustning och hjälpmedel kunde lånas ut så lätt och kostnadsfritt som möjligt. Biblioteket kunde vara ett fungerande alternativ som möjligen kommer att användas i framtiden.

Hur kan kommunen anskaffa hjälpmedel billigt och snabbt?

Kommunens olika sektorer och andra kommunala aktörer skulle gemensamt kunna anskaffa hjälpmedel. Även hitta sponsorer och att dra nytta av de olika bidrag som finns, det är värt besväret.

Eftersom de kommunala sektorernas gemensamma intresse är att behandla alla jämlikt och att främja möjligheter till att utföra vardagliga men också fritidssysslor.


Kommentarer från kommunerna som deltog i turnén:

 • Turnén väckte mycket glädje och möjliggjorde deltagande i befintliga aktiviteter, men också att prova på något nytt.
 • Tack vare side by side cykeln och en assistent kunde personen som inte hade cyklat på flera år cykla igen.
 • Med hjälpmedel kunde barnet delta i skolans cykeldag och inte åka taxi, som hen hade gjort tidigare år.
 • Familjer insåg att med hjälp av hjälpmedel kan de gör långa turer med ett barn med grov funktionsvariation.
 • Äldre personer med god funktionsförmåga bekantade sig med hjälpmedel i tanken på framtida behov. Hjälpmedlen väckte hopp och de insåg att en försämrad funktionsförmåga inte utesluter möjligheten att ta sig till svampskogen – ifall tillgänglig utrustning finns till förfogande.

Borde turnén Vagnen på vift, ordnas årligen?

Vissa kommuner var absolut av den åsikten att vagnen årligen bör cirkulera i kommuner,  samtidigt med en motionskampanj eller ett evenemang. Den del kommuner upplevde att turnén kunde ske vartannat år.  Skolbarnen var intresserade av hur framtiden ser ut för hjälpmedels turnén.


Hur bra fungerade turnén som attityduppfostran (på skala 1 till 10)?

9,4 var det genomsnittliga svaret för kommunernas motionsansvariga.

Till slut

SoveLis projektkoordinator Lotta Nylund uppmuntrar kommunerna att samarbeta för att anskaffa hjälpmedel. Ett samarbete över kommungränser lönar sig. Enligt henne kan kommunerna tillsammans skaffa en mångsidigare utrustning på hjälpmedel som kommuninvånarna sedan kan låna över kommungränser. 

Turnén Vagnen på Vift genomfördes i samarbete med Finlands Paralympiska Kommittén och Malike. Tack för samarbetet!


Mer information om uthyrningen av hjälpmedel hittas på Malikes hemsida och SOLIAs hemisida.