SoveLin syyskokous ja -seminaari pidettiin etäjärjestelyin

5.11.2020

Soveltava Liikunta SoveLin syyskokous ja syysseminaari pidettiin etäjärjestelyin 5.11.2020.

Syyskokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. 

SoveLin jäsenjärjestöt valitsivat SoveLille hallituksen vuodelle 2021. Puheenjohtajana jatkaa Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olevien tilalle valittiin 3 jäsentä: Sonja Bäckman Psoriasisliitosta, Leena Nieminen Suomen Nivelyhdistyksestä ja Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitosta.

Hallituksessa jatkavat jäsenet Veera Farin Hengitysliitosta, Heidi Huttunen Suomen CP-liitosta ja Riitta Samstén Neuroliitosta.

Erovuorossa olevien varajäsenten tilalle valittiin 4 jäsentä: Ansa Holm Suomen Luustoliitosta, Per Lindroos Folkhälsanista ja Ulla Rantanen Reumaliitosta.

Työpaikkaa vaihtaneen varajäsenen tilalle valittiin Veijo Kivistö Aivoliitosta.

Varajäseninä jatkavat Sirpa Kälviäinen Lihastautiliitosta ja Taina Piittisjärvi Parkinsonliitosta.


Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus 2021


Varsinaiset jäsenet

puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka (Mielenterveyden keskusliitto ry)

Sonja Bäckman (Psoriasisliitto)

Veera Farin (Hengitysliitto ry)

Heidi Huttunen (Suomen CP-liitto ry)

Leena Nieminen (Suomen Nivelyhdistys)

Riitta Samstén (Neuroliitto ry)

Kirsi Töyrylä-Aapio (Selkäliitto)

Varajäsenet

Ansa Holm (Suomen Luustoliitto ry)

Per Lindroos (Folkhälsan)

Veijo Kivistö (Aivoliitto ry)

Sirpa Kälviäinen (Lihastautiliitto ry)

Taina Piittisjärvi (Parkinsonliitto ry)

Ulla Rantanen (Suomen Reumaliitto ry)


Syyseminaarissa käsiteltiin soveltavaa liikuntaa monella eri tasolla

SoveLin syysseminaarissa käsiteltiin soveltavan liikunnan tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä useista eri näkökulmista. Likesin erikoistutkija Kati Lehtonen pohti puheenvuorossaan soveltavan liikunnan asemaa suomalaisessa liikuntajärjestelmässä. Lehtosen herättelevässä puheenvuorossa nousi esiin muun muassa kysymys, ajaako kukaan enää liikunnan asemaa, kun valtaosa kehittämistoimenpiteistä koskee joko arkiliikuntaa tai huippu-urheilua.

Valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Saku Rikala havainnollisti alustuksessaan poikkihallinnollisten toimintatapojen merkitystä soveltavassa liikunnassa. Rikalan puheenvuoron ydin tiivistyi siihen, että soveltavan liikunnan kohderyhmän kannalta oleellista ei ole pelkästään se, mitä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö tekee, vaan huomio tulee kiinnittää myös muiden hallinnonalojen toimiin, jotka mahdollistavat tai toisaalta ehkäisevät liikunnan harrastamista ja arkiliikuntaa.

Liikuntatieteellisen Seuran hankekoordinaattori Riikka Roitto puolestaan valotti Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeen toimintaa.

SoveLin jäsenjärjestöistä puheenvuoron sai Luustoliiton liikuntasuunnittelija Eerika Tiirikainen, joka esitteli juuri käynnistynyttä Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanketta.

Syysseminaarin esitykset pdf-muodossa