Soveltavan liikunnan hankkeille OKM:n rahoitusta 771 000 euroa

20.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut päätöksensä Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista ja alueellisista kehittämishankkeista vuodelle 2020.

SoveLin jäsenjärjestöistä avustus myönnettiin Aivoliiton LAINE-hankkeelle, Allergia, Iho- ja Astmaliiton Luontoliikkujat hankkeelle, Mielenterveyden keskusliiton Olohuoneen osallistujat -hankkeelle ja  Luustoliiton Ehkäistään kaatumiset liikunnalla EKLI -hankkeelle. 

SoveLin ja Folkhälsanin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanke sai avustuksen kolmannelle hankevuodelle.

Soveltavaa liikuntaa edistetään myös esimerkiksi Suomen Parkour ry:ssä ja Suomen Painonnostoliitto SPNL:ssä. 

Tutustu kaikkiin Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin OKM:n sivuilla.