Soveltavaa liikuntaa koronaviruksesta huolimatta

25.3.2020

Soveltavasti liikkuvien liikuntaa ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ei tulisi unohtaa edes poikkeusoloissa.

Koronavirus ja siitä aiheutuneet poikkeusolot koskettavat meidän kaikkien arkea. Jokainen meistä tuntee yhden tai useamman koronaviruksen riskiryhmään kuuluvan tai kuuluu ryhmään itse. On ensiarvoisen tärkeää noudattaa viranomaisohjeita, suojella riskiryhmiin kuuluvia ja pyrkiä turvaamaan terveydenhuollon kapasiteetti.

Samalla meidän tulisi mahdollistaa liikunnallinen elämäntapa sekä fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen soveltavan liikunnan 1 000 000 suomalaista kattavalle kohderyhmälle, jonka toimintakyky on heikentynyt. Heille liikkumattomuus on terveyttä uhkaava tekijä.

Poikkeusolojen haasteeseen on vastattu siten, että ihmiset liikkuvat oman vointinsa mukaan lähialueillaan. Asiantuntijat ovat soveltavan liikunnan järjestöissä turvanneet liikunnan jatkuvuuden etäratkaisuilla.

Toisaalta osa ihmisistä jää verkossa tapahtuvan vertaistoiminnan ja liikkumisen ulkopuolelle. Se voi hankaloittaa esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien toimintaan palaamista ja lisätä yksinäisyyttä. Tähänkin järjestöt pyrkivät vastaamaan omalla tavallaan.

SoveLin jäsenjärjestöt vastaavat poikkeusolojen haasteeseen omalla toiminnallaan. Järjestöjen sivustoilla on ohjeita ja tukea liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen soveltavasti liikkuville.

Tutustu jäsenjärjestöjemme ohjeisiin ja tukeen poikkeustilassa kunkin järjestön sivustolla

 

Soveltavan liikunnan muistilista poikkeusoloihin

 

Liikunnalla voidaan vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun terveyttä ja toimintakykyä edistämällä. Parhaassa tapauksessa soveltava liikkuminen auttaa pitämään apuvälineet kaapissa ja jaksamaan kipuja. 

Kokosimme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan muistilistan poikkeusoloihin:

  • Arkiset puuhat koti- tai piha-askareiden merkeissä pitkin päivää
  • Säännöllinen ulkoilu oman toimintakyyn mukaan kävellen, juosten, kelaten tai sähköpyörätuolilla jos mahdollista
  • Työn ja toiminnan tauottaminen sekä taukoliikunta
  • Rentoutumisharjoitukset, jotka voivat tarjota ainakin väliaikaista apua muuttuneen arjen aiheuttamaan ahdistukseen tai stressiin
  • Ammattilaisten tuki: järjestöjen ja yhdistysten netissä olevat kotiliikuntaohjeet ja etäliikuntaryhmät sekä puhelinneuvonta- ja tukipalvelut
  • Läheisten tuki soveltavan liikunnan ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi - huolehditaan toisistamme!