SoveLin toiminnanjohtaja vaihtuu

16.12.2021

SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas siirtyy vuodenvaihteessa kohti uusia haasteita. Yli viiden vuoden ajan, vuodesta 2016 tehtävässä toiminut Yläkangas on ollut mukana kehittämässä soveltavaa liikuntaa ja tuonut SoveLin jäsenjärjestöjen viestejä mukaan liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.

- Mielestäni soveltavan liikunnan asema on vahvistunut näiden viiden vuoden aikana. Soveltava liikunta tunnustetaan vahvemmin osaksi liikuntakulttuuria ja ymmärrys soveltavan liikunnan kentän laajuudesta on levinnyt. Toisaalta soveltavan liikunnan resursointiin ei toimintakauteni aikana saatu haluttua kehitystä.

Yläkangas kiittää jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä tärkeän asian hyväksi.

- Koen itseni etuoikeutetuksi, kun olen saanut olla mukana edistämässä näin tärkeää asiaa. Erityisesti yhteistyö jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tehnyt SoveLissa työskentelyn antoisaksi. Nyt on kuitenkin uusien haasteiden aika.

SoveLin toimistolla ja hallituksessa hyvästä ja ammattitaitoisesta työtoverista luovutaan haikein mielin. Yläkankaan viimeinen työpäivä ennen lomia on 21.12.2021. Seuraajan rekrytointi on nyt käynnissä, joten alkuvuodesta Yläkangas hoitaa vielä joitain välttämättömiä tehtäviä. Hänet saa sähköpostitse kiinni tammikuun ajan.

- Seuraajani rekrytointi on nyt käynnissä. Toivon, että soveltavan liikunnan tärkeäksi kokevat potentiaaliset hakijat laittavat rohkeasti hakemuksia tulemaan. Näkemykseni mukaan SoveLi on nyt tilanteessa, jossa uudella toiminnanjohtajalla on hyvät edellytykset johtaa organisaatiota eteenpäin.