SoveLin strategiatyö käynnistyi kevätkokouksen yhteydessä

26.4.2021

SoveLin strategiatyö käynnistyi järjestön kevätkokouksen yhteydessä pidetyllä strategiatyöpajalla 22.4. Työpajassa kartoitettiin jäsenjärjestöjen toiveita tulevalle vuonna 2022 alkavalle strategiakaudelle. SoveLin varapuheenjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapion mukaan SoveLilla on strategiatyössä mahdollisuus selkeyttää omaa kohderyhmäänsä ja toimintakenttäänsä yhteiskunnassa niin päättäjille kuin muille toimijoille. 

- Pitkäaikaissairaista ja niistä, joiden toimintakyky on vaarassa heikentyä, on pidettävä huolta. Soveli kokoaakin yhteen järjestöjä, jotka yhteistyössä huolehtivat ja edistävät soveltavaa liikuntaa tarvitsevien liikkumisen mahdollisuuksia. Vaikuttamistyö sekä soveltavasta liikunnasta viestiminen ovat mielestäni SoveLin tärkeintä työtä.


Soveltavaan liikuntaan osallistuvien ääni esiin

Kirsi Töyrylä-Aapio nostaa esiin, että liikkumattomuus on koko yhteiskunnan ongelma ja soveltavaa liikuntaa tarvitsevia on Suomessa yli miljoona. 

- Liikunnan soveltamisen lähtökohta on soveltavaa liikuntaa tarvitsevien yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja huomioiminen. Strategiatyössä on huomioitava se, että tämä lähtökohta turvataan jatkossakin.

SoveLin toiminnassa on Töyrylä-Aapion mukaan jatkossakin tärkeää nostaa esiin soveltavaan liikuntaan osallistuvien ja heille liikuntamahdollisuuksia tarjoavien ääntä.

- Soveltavan liikunnan ryhmien vahvuus on, että ryhmät kokoavat yhteen henkilöitä, joita yhdistävät sairauden tai liikkumisen soveltamista vaativan tilan erityispiirteet. Näin ollen osallistujat saavat ryhmissä arvokasta vertaistukea. On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen henkilön kanssa, joka on joskus ollut samassa tilanteessa itsekin. Tämä erityispiirre soveltavan liikunnan ryhmissä on sen osallistujille hyvinkin tärkeä. Myös palveluketjujen toimintaan tulee kiinnittää huomiota, jotta soveltavaa liikuntaa tarvitsevat löytävät itselleen sopivan ryhmää tai paikan, jossa liikkua. 

SoveLin hallitus jatkaa strategiatyöpajan tulosten käsittelyä toukokuussa. Lopullinen strategia hyväksytään syyskokouksessa, ja uuden strategian mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2022 alusta. 


Kevätkokous pidettiin etäjärjestelyin

Soveltava Liikunta SoveLin kevätkokous pidettiin etäjärjestelyin 22.4. Kevätkokous hyväksyi järjestön vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.