SoveLin kaksikielisen Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner -hankkeen kolmas vuosi käynnistyi

4.5.2020

Viimeisen hankevuoden aikana toiminta juurrutetaan hankekuntiin.

SoveLin ja Folkhälsanin yhteishankeessa Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin (2018–2021) käynnistyi kolmas hankevuosi. Viimeisen hankevuoden aikana toiminta juurrutetaan hankekuntiin.

Osa viimeisen hankevuoden toimenpiteistä:

  • Kuntien soveltavan liikunnan esitteiden kehittäminen
  • Kuntien liikuntatoimijoiden kouluttaminen soveltavan liikunnan saloihin
  • Kuntien päätöstentekijöiden vakuuttaminen soveltavaan liikuntaan panostamisesta,

_ _ _

Sovelis och Folkhälsans gemensamma projekt Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018–2021) startade sitt tredje projektår. Under det sista projektåret utvecklas verksamheten så att den består även efter projektet.

En del åtgärder i sista projektåret:

  • Fortsätta att utveckla på kommunernas anpassade motions broschyrer
  • Utbilda kommunernas aktörer inom anpassad motion
  • Övertyga kommunförvaltare om att det lönar sig att satsa på anpassad motion.