Sairaudet/vammat & liikunta: miten astma vaikuttaa liikunnan harrastamiseen?

7.6.2022

Miten astma vaikuttaa liikunnan harrastamiseen – ja liikunta astmaan? Miltei jokainen tietää jonkun, jolla on astma, onhan kyseessä yksi Suomen yleisimmistä kansansairauksista.

- Astmaatikon todella kannattaa liikkua, kommentoi Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs. - Liikunta voi vähentää oireita kunnon kohotessa: hyväkuntoinen sietää rasitusta aiheuttavaa liikuntaa ilman astmaoireita paremmin kuin sellainen henkilö, jolla on heikompi kunto.


SoveLin Sairaudet/vammat ja liikunta -haastattelusarjan toisessa osassa haastattelemme Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntijaa, astmahoitajanakin toiminutta Katariina Ijästä aiheesta astma ja liikunta. Mitä astmaatikkojen ja ammattilaisten olisi hyvä tietää ja ottaa huomioon, kun puhutaan liikunnasta?

Suomalaisista on noin 10 % sairastaa astmaa. Sen hoito on kehittynyt paljon Suomessa, eikä suurella osalla astma vaikutakaan juuri toimintakykyyn, kunhan sen hoito on tasapainossa.


Miksi astmaatikon kannattaa liikkua – mitä hyötyä liikunnasta on?

Liikunta on tärkeä osa astman omahoitoa, mikä on nostettu esiin maaliskuussa 2022 päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessakin. Miten liikunta siis konkreettisesti vaikuttaa astmaan?

Liikkuminen ei ehkäise astmaoireita, mutta hyväkuntoinen sietää rasitusta aiheuttavaa liikuntaa ilman astmaoireita paremmin kuin sellainen henkilö, jolla on heikompi kunto.

- Liikunta voi vähentää oireita jatkossa. Kun kunto on parempi, rasitus ei provosoi astmaoireita niin paljon, Ijäs selittää.

Kun paremman kunnon myötä vastustuskyky paranee, vaikuttaa se terveyteen muutenkin.

- Tiedetään, että astmaatikoilla on suurempi riski siihen, että hengitystieinfektiot pitkittyvät tai tulevat voimakkaampina. Säännöllinen liikunta parantaa vastustuskykyä ja voi siten vähentää niitä.

- Se voi myös auttaa painonhallinnassa heitä, joilla on ylipainoa – ja pienikin painonpudotus monesti helpottaa astmaoireita.

Niin aerobinen kuin lihaskuntoakin vahvistava liikunta tekee hyvää.

- Itse asiassa on ihan tutkittua tietoa, että aerobisella harjoittelulla saattaa olla pieni astmaoireita vähentävä ja keuhkojen toimintaa parantava vaikutus.

- Hengästyttävässä liikunnassa keuhkot tuulettuvat ja liman poistuminen tehostuu, ja myös hengityslihakset saavat treeniä. Astmaatikolla myös ryhti ja keskivartalon hallinta vaikuttaa hengittämiseen – kun liikkuu säännöllisesti, lihaskunto on hyvä, ja usein olokin on parempi.


Onko joitain erityisen suositeltavia tai vältettäviä liikuntamuotoja?

- Periaatteessa mikä vain liikunta sopii astmaatikolle. Liikunta on kuin lääkkeetön lääke keuhkosairauksia sairastaville ja olisikin tärkeää, että jokainen astmaatikko löytäisi itselleen sopivan tavan liikkua, Katariina Ijäs kommentoi. 

- Kieltolistojen sijaan kannattaa miettiä oman tilanteen kannalta, sopiiko jokin liikuntamuoto. Esimerkiksi syvänmerensukelluksessa ei kesken kaiken ole mahdollista ottaa avaavaa lääkettä, joten tällöin tulisi etukäteen miettiä, ovatko keuhkot siinä kunnossa, että ne tilanteen kestävät.

Miksi uintia monesti suositellaan astmaatikoille?

- Hengitysharjoitukset ovat hyviä astmaatikoille, ja uinti hyvällä tekniikalla on ikään kuin jumppaa keuhkoille. Kun pää on välillä pinnalla ja välillä pinnan alla, keuhkot saavat vastusta. Uidessa uloshengitys veteen toimii vastapainehengitysharjoituksena.


Mitä käytännön vinkkejä antaisit astmaa sairastaville liikkujille?

- Alkulämmittely on lajista riippumatta tärkeää astmaatikkojen liikunnassa, Katariina Ijäs selostaa.

- Kun tekee hyvän, pitemmän alkulämmittelyn, keuhkot ehtivät tottua ja itsekin huomaa, miten hengitys kulkee.

- Jos alkulämmittelyn aikana alkaa tulla astmaoireita, niin voi pysähtyä ja miettiä, onko kaikki kunnossa. Toisaalta jos tietää, että vastaavissa tilanteissa tulee oireita, jotka saa kuitenkin kuriin ottamalla avaavan lääkkeen, voi hyvin ottaa avaavan lääkkeen ja jatkaa liikkumista, kun sen vaikutus alkaa.

- Ylipäätään kannustan astmaatikkoja ennemmin ottamaan avaavan lääkkeen ja liikkumaan kuin jättämään liikkumatta!

Astmaatikoilla on myös tilanteita, joissa liikuntaa on tarvetta soveltaa.

- Jos astma on vasta todettu tai huonossa hoitotasapainossa, niin totta kai silloin raskas liikunta voi paljon helpommin provosoida astmaoireita. Sellaisissa tilanteissa ei ehkä kannata vetää raskainta suoritusta vaan lähteä omien oireiden mukaan liikkeelle.

Monille ulkoliikunta siitepöly- ja katupölykaudella ja talvella voi olla hankalaa.

- Liikkumista kannattaa soveltaa aina tilanteeseen ja siihen, mitkä ovat omat oireet: jos tietää, että ulkona on paljon siitepölyä, voi liikkumisen siirtää sateiseen päivään tai reitin miettiä sen mukaan, että altistuminen on vähäisempää.

- Jos oireista huolimatta haluaa liikkua ulkona pakkasella, kannattaa miettiä, mitä apuvälineitä voisi käyttää. Esimerkiksi tuubihuivin tai hengitysilman lämmittimen avulla saa hengitysilmaa hieman lämmitettyä ja siten helpotettua omaa liikkumista.


Entä mitä soveltavan liikunnan ammattilaisten olisi hyvä pitää mielessä?

Astmaatikkoja olisi hyvä muistuttaa liikkumisesta, kun he tulevat ammattilaisen pakeille.

- Jos astmaatikko valittaa, että ei pysty liikkumaan astman takia, se on merkki, että jotain täytyisi tehdä – esimerkiksi tehostaa hoitoa jollakin tavalla, Katariina Ijäs kuvaa.

Erityisuimakortti on helppo tapa lähteä liikkeelle.

- Monilla paikkakunnilla astmaatikot voivat saada erityisuimakortin tai alennusta kunnallisista uimahallipalveluista. Sen käyttöön kannattaa kannustaa, sillä se on monelle hyvä tapa liikkua.

Liikunnan merkitys osana astman omahoitoa on noussut maaliskuussa 2022 päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa. Kyseessä on alan parhaiden asiantuntijoiden laatima, tutkitusti toimiva hoitosuositus.

- Vaikka liikunnan hyötyjä on painotettu suosituksissa aiemminkin, nyt se on nostettu samalle viivalle muiden keinojen, kuten lääkehoidon, kanssa.

Tutustu suositukseen tästä


Mitä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tarjoaa astmaatikoille, jotka haluavat tukea liikkumiseensa?

- Verkkosivujemme tapahtumakalenterista löytyy jäsenyhdistystemme tapahtumia – tämän hetken listauksessa on muun muassa luontoliikuntaa ja vesijumppaa. 

- Kynnys lähteä mukaan on matalampi, kun tietää, että mukana on muitakin, joilla on sama tilanne kuin itsellä. Joitain yleiseen jumpparyhmään lähteminen voi pelottaa – saattaa miettiä, että mitä jos tulee astmaoireita ja mitä muut silloin ajattelevat.

- Kun liikkuu muiden astmaatikkojen kanssa, saa vertaistukea ja sitä kautta rohkaisua myös liikkumiseen.

Vertaistukea saa kätevästi myös verkon välityksellä.

- Kannattaa tutustua listaukseemme allergiaan, ihoon ja astmaan liittyvistä suljetuista Facebook-ryhmistä – niistä voi saada vertaistukea, vinkkejä ja ehkä jopa lenkkiseuraa.

- Vertaistarinoita on tarjolla myös Facebook-livelähetyksinä – viimeisimmän lähetyksemme aiheena oli itse asiassa ”Liikkuvaa elämää astman kanssa”. Sen tallenne on katsottavissa myös näin jälkikäteen.


Lopuksi vielä terveisiä alan asiantuntijoille ja soveltavasti liikkujille?

- Astmaatikot, liikkukaa!

- Toivoisin, että yhä useampi osaisi hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia. Vertaisilta saatava tuki ja turva, yhdenvertainen oleminen, eläminen, ajatusten vaihto on tosi tärkeää. Sen mahdollistaminen onkin järjestössä toimimisen iso ilo!

Ammattilaisillekin viesti on ytimekäs:

- Liikunta on asia, joka kannattaa ottaa puheeksi, kun vastaanotolle tulee astmaa sairastava.

- Astman hoidossa ei ajatella, että se jotenkin automaattisesti heikentäisi toimintakykyä, vaan tavoite on, että pystyy tekemään samoja asioita kuin muutkin omanikäiset.


Jos aiheesta heräsi kysymyksiä, Katariina Ijäkseen saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä:

katariina.ijas@allergia.fi

+35840 188 1540


Jutun kuva: Jan Haerer Pixabaystä

Teksti: Anna Lindgren, SoveLi ry


Kaikilla on mahdollisuus liikkua. Miten niin ammattilaiset kuin soveltavasti liikkuvat löytävät kaikki mahdollisuudet? Uudessa Sairaudet/vammat & liikunta -juttusarjassa sukellamme soveltavaan liikuntaan eri sairauksien ja vammojen näkökulmasta.


Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveys- ja potilasjärjestö, jonka tehtävänä on edistää allergisten, ihotautia sairastavien, astmaatikkojen, palovamman kokeneiden sekä heidän läheistensä elämänlaatua ja hyvinvointia sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan. https://www.allergia.fi/

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto on Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestö. SoveLi kokoaa yhteen 20 kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä, jotka edistävät soveltavaa liikuntaa. Visiomme on ”Kaikilla on mahdollisuus liikkua”. Toimintamme tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat. https://www.soveli.fi/


Lisätietoja

Lue lisää astmasta Allergia-, Iho ja Astmaliiton sivuilta

Astma ja liikunta Allergia-, Iho ja Astmaliiton sivuilla. Sivun lopussa video hengitysilmanlämmittimen käytöstä.

Tulevia tapahtumia

Vertaistukea verkossa:

Vertaistarinoita Facebook-livelähetyksinä

Allergiaan, ihoon ja astmaan liittyviä suljettuja Facebook-ryhmiä, joissa pääsee vaihtamaan ajatuksia toisten kanssa. Teemoja mm. astmaa sairastavat, liikunnalliset astmaatikot, siitepölyallergiset.

Astman Käypä hoito -suositus