Miten uudet hyvinvointialueet linkittyvät liikkumiseen ja suomalaisten fyysisen aktiivisuuden edistämiseen?

12.1.2023

Suomen Olympiakomitea ja Liikunnan Aluejärjestöt ovat julkaisseet liikkumisen ja liikunnan edistämisen tietopaketin aluevaltuutetuille. Lisäksi kuntapäättäjille suunnattua liikkumisen ja urheilun tietopakettia on päivitetty. Myös SoveLi on ollut mukana tuottamassa materiaalia näihin tietopaketteihin soveltavan liikunnan saralta. Tietopaketteihin on koottu tietoa ja vinkkejä kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuuksista liikkeen lisäämiseen.  

Soveltavaa liikuntaa tarjoavat yhdistykset ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa, kun puhutaan liikunnallisen elämäntavan edistämisestä soveltavan liikunnan kohderyhmien parissa. Kuntien ja hyvinvointialueiden tuleekin yhdessä edistää soveltavaa liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa.

”Kuntien ja urheiluseurojen lisäksi sosiaali- ja terveysalan yhdistystoimijat ovat merkittäviä kansalaisten liikuttajia ja liikunnallisen elämäntavan edistäjiä. Hyvinvointialueiden ja kuntien sujuvalla yhteistyöllä edistetään soveltavaa liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa mm. tarjoamalla liikuntatiloja ja tukemalla yhdistyksiä taloudellisesti. Tukemalla yhdistysten liikuntatoimintaa hyvinvointialueet ja kunnat samalla edistävät kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja elää täysipainoista elämää. Lisäksi kunnissa ja alueilla on huolehdittava liikuntapaikkojen ja -tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, mikä edistää soveltavan liikunnan toteuttamista.”

Lue lisää aiheesta ja tutustu tietopakettiin täältä: Aluevaltuutetuille suunnattu liikkumisen ja liikunnan tietopaketti on julkaistu

Tutustu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaan Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla -ohjeistukseen.