Luonnon virkistyskäytön strategia: järjestöjen rooli ja esteettömyys vahvemmin esiin

25.10.2021

Soveltava Liikunta SoveLi ry antoi ympäristöministeriön pyynnöstä lausunnon luonnon virkistyskäytön strategiasta.

Strategia ohjaa toimintaa hyvään suuntaan. Siihen kirjatut strategiset tavoitteet ovat erinomaisia, soveltavan liikunnan kohderyhmän kannalta tärkeitä ovat varsinkin kaksi ensimmäistä, ”lähiluonnon saavutettavuus” ja ”kansanterveyden edistäminen”. Niiden toteutuessa kaikilla, toimintakyvystä riippumatta, olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet nauttia luonnosta ja sen terveysvaikutuksista.

Kehitettävää olisi sen sijaan edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyvissä toimintalinjauksissa. Olisi toivottavaa, että kaksi kokonaisuutta, järjestöjen rooli ja esteettömyys, olisivat saaneet niissä suuremman painoarvon, SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas kommentoi.

- Monipuolista luonnossa tapahtuvaa toimintaa toteuttavien järjestöjen näkemykset ja osaaminen olisi syytä huomioida paremmin osana luonnon virkistyskäytön toimijaverkostoa. Esimerkiksi perustettava kansallinen koordinaatioelin hyötyisi myös järjestöjen osaamisesta. 

- Esteettömyys ei helpota vain toimintarajoitteisten luonnossa liikkumista, vaan se madaltaa kaikkien kynnystä päästä luontoon. Sitä tulisi edistää strategian toimenpiteillä järjestelmällisemmin. Esteettömyyden nykytilanne tulisi selvittää ja sen kehittymistä seurata jatkuvasti.Lue koko lausunto