Liikuntatieteellisen Seuran ja Sanastokeskuksen työstämä soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto on julkaistu

19.1.2023

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus käynnistivät marraskuussa 2021 sanastotyön, jonka tavoitteena oli soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua koskevien keskeisten käsitteiden määrittely ja suositeltavien termien valinta sekä käsitteiden ja termien käytön selkeyttäminen. Soveltavan liikunnan määrittelevälle sanastolle on katsottu olevan selkeä tarve ja vastaavaa terminologista sanastoa ei ole soveltavan liikunnan aihealueesta aiemmin tehty. Sanastotyön tavoitteena on tukea soveltavan liikunnan järjestämisen suunnittelua ja arviointia sekä opetusta ja tutkimusta. Sanasto soveltuu työvälineeksi kaikille soveltavan liikunnan ja paraurheilun parissa työskenteleville. 

Sanasto esittelee soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua koskevien käsitteiden keskeiset sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä vastineet suomenkielisille termeille ruotsiksi ja englanniksi. Sanastossa on pyritty määrittelemään kaikki käsitteet niin, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Sanasto on julkaistu pdf-tiedostona Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla (linkki pdf-tiedostoon) ja se on maksutta ladattavissa verkkosivuilta. Lisäksi sanasto löytyy Sanastokeskuksen ylläpitämästä TEPA-termipankista (linkki termipankkiin).