Liikkumisvahti esittelee toimenpiteitä ja mittareita myös erityisen tuen tarpeessa olevien liikkumisen edistämiseksi Helsingissä

2.11.2020

Helsinki haluaa lisätä kaikenikäisten kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista. 

Kaupunki on julkistanut Liikkumisvahdin, joka tuo näkyville liikkumisen lisäämiseksi tehtävän konkreettisen toiminnan ja tiedon siitä, kuinka paljon helsinkiläiset liikkuvat. Liikkumisvahti on kaikille avoin seuranta-alusta.

Läpinäkyvän seurannan toivotaan kaupungin tiedotteen mukaan lisäävän toimijoiden, kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten tietoisuutta käynnissä olevista toimenpiteistä ja liikkumismahdollisuuksista.

Liikkumisvahdissa voi tutustua 57 käynnissä olevaan tai jo toteutettuun toimenpiteeseen. 7 niistä koskee soveltavan liikunnan kohderyhmää. 

Tämänhetkiset liikkumisohjelman toimenpiteet toteutetaan vuosina 2018–2021. Niiden vaikutukset kaupunkilaisten liikkumiseen nähdään vasta pidemmällä aikavälillä, noin viiden vuoden sisällä, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Soveltava Liikunta SoveLilla on edustus Helsinki Liikkuu -ohjelman Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmässä.

Tutustu Liikkumisvahdissa soveltan liikunnan kehittämistä koskevaan toimenpiteeseen, tehtäviin ja mittareihin

Tutustu Liikkumisvahdissa kaikkiin seitsemään erityistä tukea tarvitsevia koskevaan toimenpiteeseen

Helsingin kaupungin tiedote Liikkumisvahdista