Kuntien soveltavan liikunnan palvelut kehittyneet viime vuosina vakaasti

23.9.2021

Puolet kunnista arvioi, että soveltavan liikunnan tilanne on parantunut kunnassa, selviää valtion liikuntaneuvoston tuoreesta Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2019 -selvityksestä. Sen mukaan kunnat käyttävät soveltavaan liikuntaan reilut kaksi euroa asukasta kohden. Reilu kolmannes kunnista avustaa soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja reilu puolet kunnista tarjoaa alennuskortteja liikunnan harrastamiseen.

”Kunnat ovat todella merkittäviä toimijoita soveltavan liikunnan kentällä, joten hienoa saada selvityksestä tutkittua tietoa omankin toimintamme tueksi”, Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas kommentoi. Selvityksestä selviää esimerkiksi, että vertaisryhmissä liikkuminen on monelle mieleinen valinta: neljäsosa liikuntapalveluiden toimintarajoitteisista käyttäjistä suosii vertaisryhmiä, kun taas puolelle niin vertaisryhmät kuin yleiset ryhmät ovat mieluisia.

15 % väestöstä soveltavan liikunnan kohderyhmää

Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000‒800 000 toimintarajoitteista henkilöä (noin 15 % väestöstä), joilla osalla liikunnan harrastaminen vaatii soveltamista (soveltava liikunta) ja erityistä tukea. Keskeisimpiä soveltavan liikunnan palveluiden järjestäjiä ovat kunnat, joiden palveluiden kehittymistä on selvitetty neljän vuoden välein.

Nyt julkistettavan selvityksen perusteella kuntien soveltavan liikunnan palvelut, kuten ryhmätoiminta ja resurssit, ovat kehittyneet viime vuosina vakaasti. Kunnista 40 prosenttia arvioi soveltavan liikunnan tilanteen jossain määrin parantuneen, ja joka kymmenes arvioi tilanteen parantuneen merkittävästi paremmaksi. Lopuista kunnista lähes kaikki arvioivat, että soveltavan liikunnan palveluiden tilanne on pysynyt viime vuosina ennallaan.

Kunnat käyttivät soveltavaan liikuntaan keskimäärin noin 2,3 euroa asukasta kohden vuonna 2019. Reilu kolmannes kunnista jakaa avustuksia soveltavan liikunnan toimintaa järjestäville yhdistyksille. Reilut puolet kunnista tarjoaa kuntalaisille alennuskortin, joka mahdollistaa esimerkiksi uimahallin ja/tai kuntosalin käyttämisen ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Alennuskortteihin liittyvät käytännöt, kuten myöntöperusteet, näyttäytyvät kunnissa kirjavina. Kuntien järjestämistä ryhmistä hieman yli puolet kohdistuu ikääntyneille. Valtaosa ryhmätoimintaan osallistuvista oli naisia ja ikääntyneitä.

Liikkuminen niin yleisissä kuin vertaisryhmissäkin kiinnostaa

Liikuntapalveluiden käyttäjiltä saatujen tulosten perusteella yli puolet toimintarajoitteisista henkilöistä liikkuu mielellään sekä yleisissä ryhmissä että vertaisryhmissä, mutta neljännes haluaa liikkua mielellään vertaisryhmissä. Kuntien ja yhdistysten toiminnan lisäksi yritysten merkitys liikuttajina korostuu. Tärkeimmät omatoimisen liikkumisen paikat ovat lähiympäristö, kävely- ja pyörätiet, puistoalueet, liikuntapaikat sekä metsä ja luontoreitit.

Selvitys nostaa esiin yhtenä keskeisenä haasteena liikuntapaikkojen esteettömyyden. Liikuntapaikkoihin liittyy edelleen paljon esteettömyysongelmia, liikunta-alan toimijat arvioivat esteettömyysosaamisensa keskinkertaiseksi eikä esteettömyyden edistäminen näyttäydy kunnissa suunnitelmalliselta ja jatkuvalta prosessilta.

Kunnat joutuivat sopeutumaan koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin vuonna 2020, mikä merkitsi osin toiminnan väliaikaista alasajoa tai rajoituksia, osin uusien toimintamuotojen kehittämistä (esimerkiksi etäpalvelut). Kunnat myös lisäsivät ulkoliikunnan palveluja.

Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2019 -selvitys

Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat perinteisesti olleet toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2019 -selvityksessä on kartoitettu soveltavan liikunnan tilanne Manner-Suomen kunnissa vuonna 2019. Tiedot selvitykseen kerättiin kunnille kohdistetun kyselyn, soveltavan liikunnan palvelujen asiakaskunnalle kohdennetun kyselyn sekä kahden haastattelun avulla.

Selvitys sisältää katsauksen kuntien soveltavan liikunnan palvelujen käytännön järjestelyihin, kuten henkilöstön määrään ja tehtäviin, soveltavan liikunnan menoihin ja niiden kehitykseen, soveltavan liikunnat ryhmiin, liikuntapaikkojen esteettömyyteen, omatoimisen liikunnan ja järjestöjen tukemiseen, soveltavan liikunnan tilanteeseen käyttäjien näkökulmasta sekä koronapandemian vaikutuksiin liikuntapalvelujen tarjontaan.

Selvityksestä on vastannut vastuullisena tutkijana Timo Ala-Vähälä (Liikuntatieteellinen Seura ry). Selvityksen on tilannut valtion liikuntaneuvosto.

Tutustu selvitykseen valtion liikuntaneuvoston sivuilla


Lisätietoa selvityksestä

Tutkija Timo Ala-Vähälä, Liikuntatieteellinen Seura ry (selvityksen tulokset)

puhelin: 040 734 1466 tai sähköposti: timo.ala-vahala@lts.fi

Erityisasiantuntija Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto

puhelin: 029 533 0284 tai sähköposti: toni.piispanen@gov.fi