Tre år av jättekiva samarbete - resultat av de tvåspråkiga projektet / Kolme vuotta jättekivaa yhteistyötä - kaksikielisen hankkeen tuloksia

31.3.2021

I den grönskande naturen vinkkar projektteamet glatt till kameran. / Vehreässä luonnossa kuvattu hanketiimi vilkuttaa iloisesti kameralle.
Projektteamet / Hanketiimi: Anders Wahlberg, Ida Hautaoja, Lotta Nylund, Maarit Tuomisto, Hanna Aarnio, Lenita Lundström, Jesper Lehtinen. Bild / Kuva: Malin Grönros

Lue uutinen suomeksi alta

Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner nådde sina mål fastän coronapandemin råddade till de ursprungliga planerna. Enligt projektkoordinatorn Lotta Nylund har det hänt stora utvecklingssteg i en del kommuners anpassad motions utbud och tillgänglighet. 

–  Med hjälp av projektet förbättrades informationen om anpassad motion. Informationen om kommunernas anpassade motions grupper samlades till nya broschyrer som utdelades på hälsocentraler och broschyren hittas även på kommunens nya anpassade motions webbsidor. Med hjälp av mer tillgängligare information är stigen efter rehabiliteringen tydligare och personer med en långtidssjukdom eller funktionsnedsättning/-variation får också en möjlighet att njuta av motion och får uppleva att de tas i beaktan i kommunens tjänster.

I projektet utvecklades tvåspråkiga kommuners anpassade motions möjligheter enligt egna resurser och behov t.ex. genom tillgänglighetskartläggningar, utbildningar, tillgänglig information, anskaffning av hjälpmedel och med tillgängliga naturstigar. I projektet deltog sex tvåspråkiga kommuner: Kimitoön, Kronoby, Kristinestad, Närpes, Pargas och Sjundeå.

Under projektet gjordes en hel del samarbete med olika organisationer var av den största samarbetspartnern var Folkhälsan.

–  Frågan att delta i projektet om anpassad motion i några tvåspråkiga kommuner kom mycket lägligt, då Folkhälsan i detta skede funderade på sina egna prioriteringar inom området fysisk aktivitet. Att vara med i projektet fick två dimensioner för Folkhälsan, dels att förstärka kommuners arbete i frågan och dels att förtydliga Folkhälsans egna satsningar inom anpassad motion i framtiden, berättar Folkhälsans avdelningschef Per Lindroos.

Som resultat, nya motionsgrupper och rekryteringar

I slutet av projektet fick kommunernas motionsansvariga fundera på projektets effekter. Enligt dem upplevdes projektet nödvändigt. Bland annat för att kunskapen och synligheten av anpassade motionen hade ökat. Enligt motionsansvariga förbättrades även möjligheterna för självständig motion.

Andra projektresultat: 

 • Två kommuner anställde en instruktör för anpassad motion.
 • Tre kommuner skaffade hjälpmedel för anpassad motion.
 • Fyra kommuner började använda broschyren om anpassad motion. 
 • Fyra kommuner skapade en webbsida för anpassad motion.
 • Fyra kommuner gjorde en tillgänglighetskartläggning i idrottsanläggningar.
 • Ett forum för anpassad motion fungerade i fem kommuner

På våren 2021 beviljade NTM-centralen till fem projektkommuner renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden. Med hjälp av stödet kan kommunerna utveckla på tillgängliga naturmöjligheter. När coronaläget har lugnat sig så tänker kommunerna starta nya anpassade motionsgrupper. Vi får hoppas att alla projektkommunerna får möjligheten att visa sin kunskap inom anpassad motion på hösten 2021 i samband med att ordna avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga under skoldagen enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Den tvåspråkiga anpassade motionens utveckling är fint i gång. Hur fortsätter vi framåt?

– Vårt projekt lyckades utveckla på anpassade motionens förutsättningar i projektkommunerna. Nästa steg är att sprida på projektets lärdomar och planera nya åtgärder. Projektet har varit en bra start men fortsättning behövs!, säger SoveLis verksamhetsledare Tommi Yläkangas.

Riksomfattande utveckling inom anpassad motion

Projektet utvecklade på den anpassade motionen även riksomfattat med hjälp av olika samarbetspartners. Enligt projektkoordinatorn Lotta Nylund är problemet det att det finns knappt med tvåspråkigt material och utbildningar inom anpassad motion.

–  Det här betyder att materialet inte är tillgängligt för alla och därför hänger de tvåspråkiga och svenskspråkiga kommunerna inte lika bra med i utvecklingen.

Här finns en lista av samarbeten under projektet:


Steg för att skaffa hjälpmedel -videor

Tillsammans med Mali­ke och Finlands Paralympiska Kommitté gjordes svensk- och finskspråkiga hjälpmedelsvideon.  

Videoklippen finns i Soveltava Liikunta SoveLis Youtube-kanal (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 


Rekommendationerna om fysisk aktivitet för vuxna med funktionsnedsättning –infograf

För infografens finsk- och svenskspråkiga utförande ansvarade projektet, Folkhälsan och Finlands Paralympiska Kommitté. Infografen och UKK:s motionskaka för anpassad motion kan användas parallellt under motionsrådgivning.

Utifrån infografen utarbetades lättanvända utbildningsmaterial som till exempel föreningarna, motionsansvariga och kamratinstruktörer kan använda.

Infografen och utbildningsmaterialet finns på SoveLis webbplats (soveli.fi/soveltava‑liikunta/infograafi/).


Tvåspråkigt seminarium om anpassad motion

Under projektet observerades att det finns väldigt lite svenskspråkig information om anpassad motion i Finland. SoveLi ja Folkhälsan bestämde sig för att ordna seminariet Anpassadmotion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla.

En inspelning av seminariet finns i Soveltava Liikunta SoveLis Youtubekanal (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 


Anpassad motions forum – Facebook-grupp

Under projektet grundades en Facebook-grupp, så att personer som arbetar på anpassade motions fältet kunde nätverka tvåspråkigt samt dela information om evenemang och utbildningar.


Valtti-samarbete

Projektet stödde Valttiverksamheten för att öka kunskaperna om programmet i det tvåspråkiga fältet och för att göra det möjligt också för tvåspråkiga barn att delta i verksamheten.

Mer information om Valtti-verksamheten finns på webbplatsen för Finlands Paralympiska Kommitté (paralympia.fi/liikunta/ lapset‑ja‑nuoret/valtti/pa‑svenska).


Tillsammans-stafetten på Stafettkarnevalen

Projektet och Finlands Paralympiska Kommitté inbjöds att planera en ny stafettetapp till Stafettkarnevalen. Stafettkarnevalen är ett löpevenemang för svenskspråkiga skolor.

I samarbete planerades en s.k. unified-stafettetapp, som fick namnet Tillsammans-stafetten. Syftet med stafetten var att göra det möjligt för barn och unga att tävla tillsammans oberoende av deras funktionsförmåga. 

Denna stafett är i fortsättningen en permanent del av Stafettkarnevalen. En videonspelning av stafettetappen finns att se på Yle Arenan (arenan.yle.fi/1‑50157082)


_ _ _

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisin kuntiin -hanke saavutti tavoitteensa, vaikka koronaepidemia sekoitti alkuperäiset suunnitelmat. Hankekoordinaattori Lotta Nylundin mukaan osassa hankekunnista soveltavan liikunnan tarjonnassa ja saavutettavuudessa tapahtui suuria harppauksia.

- Hankkeen avulla tieto soveltavasta liikunnasta parani. Kuntien soveltavan liikunnan ryhmät koottiin esitteisiin, joita jaettiin terveyskeskuksissa, ja tietoa vietiin myös kuntien uusille soveltavan liikunnan nettisivuille. Paremmin saavutettavan tiedon myötä kuntoutuksessa olleen kuntalaisen polku on selkeämpi ja henkilöt, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma saavat mahdollisuuden nauttia liikunnasta ja kokea, että heidät huomioidaan kunnan palveluissa.

Maaliskuussa päättyneessä hankkeessa edistettiin soveltavan liikunnan mahdollisuuksia pienissä kaksikielisissä kunnissa omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti mm. esteettömyyskartoituksilla, koulutuksilla, saavutettavalla tiedolla, välinehankinnoilla ja esteettömillä luontopoluilla. Hankkeeseen osallistui kuusi kaksikielistä kuntaa: Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Närpiö, Parainen ja Siuntio.

Yhteistyötä hankkeessa tehtiin useiden kumppanien kanssa. Pääkumppanina oli Folkhälsan.

- Ehdotus yhteishankkeesta tuli erittäin hyvään aikaan, sillä Folkhälsan pohti silloin omia liikunnan painopisteitään. Hankkeeseen osallistuminen merkitsi järjestölle kahta asiaa: kuntien soveltavan liikunnan työn vahvistamista ja oman toiminnan selkeyttämistä soveltavan liikunnan tulevaisuutta ajatellen, Folkhälsanin osastopäällikkö Per Lindroos kertoo.

Tuloksina uusia liikuntaryhmiä ja rekrytointeja

Kuntien liikuntavastaavat arvioivat hankkeen päätteeksi sen vaikutuksia. Vastauksien perusteella hanke koettiin tarpeelliseksi. Se lisäsi kunnissa tietoa soveltavasta liikunnasta ja paransi soveltavan liikunnan näkyvyyttä. Liikuntavastaavien mielestä hankkeen myötä kunnan omatoimiset liikuntamahdollisuudet parantuivat.

Muita hanketuloksia olivat:

 • Soveltavan liikunnan ohjaaja aloitti työn kahdessa kunnassa.
 • Toimintavälineitä hankittiin kolmeen kuntaan.
 • Soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön neljässä kunnassa.
 • Soveltavalle liikunnalle perustettiin oma nettisivu neljässä kunnassa.
 • Liikuntapaikan esteettömyyskartoitus tehtiin neljässä kunnassa.
 • Soveltavan liikunnan foorumit toimivat viidessä kunnassa.

Keväällä 2021 viiteen kuntaan myönnettiin ELY-keskuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta, jonka avulla kunnat edistävät yhdenvertaisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Kunnat aikovat käynnistää uusia soveltavan liikunnan ryhmiä, kun koronatilanne sen sallii. Syksyllä 2021 toivotaan, että kaikki hankekunnat saavat näyttää soveltavaan liikunnan oppejaan kehittäessään liikuntaa koulupäivien yhteyteen harrastamisen Suomen mallin mukaisesti.

Kaksikielisen soveltavan liikunnan edistäminen on nyt hyvässä vauhdissa. Miten työ jatkuu hankkeen jälkeen?

- Hankkeemme edisti onnistuneesti kaksikielisen soveltavan liikunnan edellytyksiä hankekunnissa. Seuraava askel on levittää hankkeen oppeja eteenpäin ja suunnitella seuraavia toimenpiteitä. Työ on nyt saanut hyvän alun, mutta jatkoa tarvitaan!, sanoo SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas.

Valtakunnallista työtä soveltavan liikunnan eteen 

Valtakunnallisesti soveltavaa liikuntaa edistettiin hankkeessa erilaisilla kumppanuuksilla. Hankekoordinaattori Nylundin mukaan ongelma soveltavan liikunnan kentällä on, että kaksikielistä materiaalia ja koulutuksia on tarjolla niukasti. 

- Tämä tarkoittaa, että materiaali ei ole kaikkien saavutettavissa, ja siksi kaksi- ja ruotsinkieliset kunnat eivät välttämättä pysy mukana kehityksessä. 


Valtakunnallisella yhteistyöllä tuotettiin erilaisia materiaaleja:


Apuvälineen hankinnan askeleet -videot 

Yhdessä Mali­kkeen ja Suomen Paralympiakomitean kanssa tehtiin suomen- ja ruotsinkieliset välinevideot. 

Videot ovat Soveltava Liikunta SoveLin Youtube-kanavalla (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 


Fyysisen aktiivisuuden suosituksen toimintaestesille aikuisille -infograafi 

Suomen- ja ruotsinkie­liset fyysisen aktiivisuuden suositukset –infograafit julkaistiin yhdessä Folkhälsanin ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.  Infograafia ja UKK-instituutin soveltavia suosituksia voi käyttää rinnakkain esimerkiksi liikuntaneuvonnassa. 

Infograafin pohjalta laadittiin helppokäyttöiset koulutusmateriaalit esimerkiksi yhdistysten liikuntavas­taavien ja vertaisohjaajien käyttöön

Infograafi ja koulutusmateriaalit ovat SoveLin sivustolla (soveli.fi/soveltava-liikunta/infograafi/). 


Kaksikielinen soveltavan liikunnan seminaari 

Hankkeen aikana havaittiin, kuinka vähän Suomessa on tarjolla ruotsinkielistä tietoa soveltavasta liikunnasta. SoveLi ja Folkhälsan järjestivät seminaarin Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla. 

Seminaarin tallenne on Soveltava Liikunta SoveLin Youtube-kanavalla (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi)


Soveltavan liikunnan foorumi -ryhmä Facebookissa

Hankkeen aikana perustettiin Facebook-ryhmä, jotta soveltavan liikunnan alalla työskentelevät voivat verkostoitua ja jakaa tietoa soveltavasta liikunnasta kaksikielisesti. 


Valtti-yhteistyö 

Hanke tuki Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-toimintaa siten, että tietoisuus siitä lisääntyi kaksikielisellä kentällä ja toimintaan voisivat osallistua myös kaksikieliset lapset. 

Lisätietoa Valt­ti-toiminnasta on Suomen Paralympiakomitean sivustolla (paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti).


Yhdessä-viesti – Stafettkarnevalen

Hanke ja Suomen Paralympiakomitea saivat pyynnön suunnitella uusi viesti­osuus Stafettkarnevaleniin. Tapahtuma on ruotsinkielisten koulujen jokavuotinen viestikarnevaali. 

Yhteistyössä suunniteltiin ns. unified-viestiosuus, jonka nimeksi tuli Yhdessä-viesti (Tillsammans-stafetten). Viestin tarkoitus oli mahdollistaa kilpaileminen yhdessä toimintakyvystä riippumat­ta. 

Kyseinen viesti on jatkossa pysyvä osa Stafettkarnevalenia. Video viestiosuudesta on katsottavissa Yle Areenassa (arenan.yle.fi/1-50157082)