Kannanotto: Soveltavan liikunnan koulutus-ja tutkimustyöryhmän näkemys vammaispalvelulain uudistamisesta

7.4.2021

Kaksi henkilöä, joista toinen käyttää pyörätuolia, kuntosalilla.

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä on julkaissut kannanoton vammaispalvelulain uudistamisesta.

Työryhmän mukaan hallituksen rauenneessa esityksessä ei ole kokonaisuudessaan huomioitu vammaisten henkilöiden fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia ja tukevia elementtejä.

Työryhmä pitää tärkeänä, että vammaispalvelulaissa kiinnitettäsiiin huomiota fyysisen aktiivisuuden osalta seuraaviin kohtiin:

1. avustajat

2. apuvälineiden saatavuus ja yksilöllinen tarve

3. kuljetuspalvelujen riittävyys

4. osallisuus

- Soveltavan liikunnan kannalta myös muiden kuin liikunnan hallinnonalan toimenpiteet ja päätökset ovat merkittäviä. Osalle liikkujista esimerkiksi kuljetuspalvelut ja apuvälineiden saatavuus voivat muodostua arkiliikunnan tai liikunnan harrastamisen pullonkaulaksi, SoveLin toiminnanjohtaja ja työryhmän jäsen Tommi Yläkangas sanoo. 

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä pitää välttämättömänä, että uudistuksessa oleva vammaispalvelulaki sisältää kirjaukset fyysisen aktiivisuuden, liikkumisen ja liikunnan mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.

Lue koko kannanotto