Ahos-opinnäytetyöstipendit Kati Karinharjulle, Viola Asunmaalle, Juho Huttuselle ja Miro Pärnäselle sekä Iida Laitilalle

24.11.2023

Suomen Paralympiakomitean ajankohtaista 22.11.2023

Suomen Paralympiakomitea ja Soveltava Liikunta SoveLi ovat myöntäneet neljä 500–2000 euron arvoista Ahos-stipendiä ansioituneille soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua käsitteleville opinnäytetöille.

Palkitut opinnäytetyöt käsittelevät älylaitteiden käyttöä selkäydinvammaisten henkilöiden fyysisen aktiivisuuden seurannassa, Pajulahdessa järjestettyjen European Para Youth Games -kisojen merkitystä sidosryhmille sekä kunnan liikuntapalvelujen kehittämistä toimintarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta. Lisäksi yksi palkituista opinnäytetöistä piti sisällään ruotsinkielisen seuroille suunnatun matalan kynnyksen oppaan soveltavan liikunnan aloittamiseksi.

Kuvassa stipendin saanut Kati Karinharju.
Kuvassa väitöstutkimuksestaan stipendin saanut Kati Karinharju.

1000–2000 euron arvoiset stipendit myönnettiin tohtorinväitös- ja pro gradu -tasoisille tutkielmille. 500 euron arvoiset stipendit myönnettiin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille. Stipendit rahoittaa Ahos-säätiö.

Tohtorinväitös- ja pro gradu -töiden arviointiraadissa olivat Suomen Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari ja Jyväskylän yliopiston professori emeritus Pauli Rintala. Ammattikorkeakoulu- ja kandidaatintutkielmatason töiden arviointiraadissa olivat Paralympiakomitean koulutuskoordinaattori Piia Korpi ja Soveltava Liikunta SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Nina Eränpalo.

Palkittuja opinnäytetöitä esitellään tarkemmin Liikuntatieteellisen seuran perjantaina 8.12. järjestämässä Soveltavan liikunnan aamuporinat -webinaarissa. Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin täältä.

Seuraavan kerran opinnäytetyöstipendejä jaetaan syksyllä 2025. Tuolloin palkittavissa ovat aikavälillä 1.9.2023–30.9.2025 valmistuneet opinnäytetyöt.

Palkittavien opinnäytetöihin sekä palkitsemisperusteisiin voit tutustua täältä.