Ajankohtaista

Soveli-lehden julkaiseminen päättyy

Soveli-lehden julkaiseminen päättyy, joten numero 2/2021 jää lehden viimeiseksi numeroksi. Lämmin kiitos lukijoille ja lehden tekijöille! Lehden tilaukset lakkaavat julkaisun loppuessa itsestään,…

Uuden Soveli-lehden teemana Kohti aktiivista yhteistyötä

Kohti aktiivista yhteistyötä -teemanumeromme kokoaa lehden sivuille asiantuntijoiden ja soveltavasti liikkuvien näkökulmia siitä, miten soveltavaa liikuntaa voidaan edistää eri toimijoiden…

Luonnon virkistyskäytön strategia: järjestöjen rooli ja esteettömyys vahvemmin esiin

Soveltava Liikunta SoveLi ry antoi ympäristöministeriön pyynnöstä lausunnon luonnon virkistyskäytön strategiasta. Strategia ohjaa toimintaa hyvään suuntaan. Siihen kirjatut strategiset tavoitteet ovat…

SoveLin syyskokous ja -seminaari pidettiin etäjärjestelyin

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n syyskokous ja syysseminaari pidettiin etäjärjestelyin 20.10.2021. Syyskokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian pienin täydennyksin.…

Kuntapäättäjille suunnattu liikunnan ja urheilun tietopaketti julkaistu

Tietopakettiin on koottu hyödyllistä tietoiskuja, joilla kuntatason liikunta- ja urheilukysymyksiin voi nopeasti perehtyä. Mukana on tietoa myös SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnasta.

Kuntien soveltavan liikunnan palvelut kehittyneet viime vuosina vakaasti

Puolet kunnista arvioi, että soveltavan liikunnan tilanne on parantunut kunnassa, selviää valtion liikuntaneuvoston tuoreesta Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2019 -selvityksestä.

Anna Lindgren aloitti SoveLin viestinnän asiantuntijana

SoveLin uusi viestinnän asiantuntija aloitti työnsä 16.8. ”Hyvän asian puolesta viestiminen motivoi minua. SoveLilla jos jossain pääsen toimimaan yhdenvertaisuuden hyväksi”, hän kuvaa tuntojaan.

Valtionhallinto on linjannut toimenpiteensä koko kansan liikuttamiseksi - Liikuntapolitiikan koordinaatioelin julkaisi toimintasuunnitelmansa

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) perustettiin koordinoimaan ja edistämään eri ministeriöiden toimia, joiden tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä.…

SoveLi hakee viestinnän asiantuntijaa

SoveLi ry hakee viestinnän asiantuntijaa

Vastaa kyselyyn luonnon virkistyskäytöstä

Ympäristöministeriö kerää kyselyllä suomalaisten näkemyksiä luonnossa olemisesta luonnon virkistyskäyttöstrategiaa varten.

ISAPA - Soveltavan liikunnan kansainvälinen päätapahtuma järjestetään kesäkuussa Jyväskylästä

ISAPA - Soveltavan liikunnan kansainvälinen päätapahtuma järjestetään kesäkuussa Jyväskylästä. Ilmoittaudu ISAPA-maailmankongressiin.

SoveLin strategiatyö käynnistyi kevätkokouksen yhteydessä

Soveltava Liikunta SoveLin strategiatyö käynnistyi järjestön kevätkokouksen yhteydessä pidetyllä strategiatyöpajalla 22.4.

Valtion liikuntaneuvoston lausunto koronarajoitusten purkamisesta huomioi toimintarajoitteiset henkilöt

Valtion liikuntaneuvoston lausunto koronarajoitusten purkamisesta.

Tietoa SoveLista ruotsiksi ja englanniksi

SoveLin verkkosivut on julkaistu ruotsiksi ja englanniksi.

Kannanotto: Soveltavan liikunnan koulutus-ja tutkimustyöryhmän näkemys vammaispalvelulain uudistamisesta

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä on julkaissut kannanoton vammaispalvelulain uudistamisesta.

Tre år av jättekiva samarbete - resultat av de tvåspråkiga projektet / Kolme vuotta jättekivaa yhteistyötä - kaksikielisen hankkeen tuloksia

Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner nådde sina mål. / SoveLin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisin kuntiin -hanke saavutti tavoitteensa.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori: soveltavassa liikunnassa tapahtunut edistysaskelia

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuoren mielestä soveltavassa liikunnassa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia. Uusi Soveli-lehti 1/2021 on ilmestynyt.

Soveltavan liikunnan edistäminen kuntavaaleissa

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on julkaissut 10 toimenpidettä liikunnan lisäämiseksi kunnassa. SoveLi vaikuttaa kuntavaaleissa.

Jämlik motion i små kommuner / Yhdenvertaista liikuntaa pienissä kunnissa

Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner-projektets slutseminarium ordnades den 11.3 2021 /Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen päätösseminaari järjestettiin 11.3.2021.

Suomen frisbeegolfliitto ja SoveLi kehittävät soveltavaa frisbeegolfia

SoveLi jäsenjärjestöineen on pääkumppanina Suomen frisbeegolfliiton kehittämishankkeessa, jossa on tarkoitus lisätä työkaluja liiton jäsenseurojen ohjaajien käyttöön ja edistää monimuotoisia harrastusmahdollisuuksia.