Ajankohtaista

Anna Lindgren aloitti SoveLin viestinnän asiantuntijana

SoveLin uusi viestinnän asiantuntija aloitti työnsä 16.8. ”Hyvän asian puolesta viestiminen motivoi minua. SoveLilla jos jossain pääsen toimimaan yhdenvertaisuuden hyväksi”, hän kuvaa tuntojaan.

Valtionhallinto on linjannut toimenpiteensä koko kansan liikuttamiseksi - Liikuntapolitiikan koordinaatioelin julkaisi toimintasuunnitelmansa

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) perustettiin koordinoimaan ja edistämään eri ministeriöiden toimia, joiden tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä.…

SoveLi hakee viestinnän asiantuntijaa

SoveLi ry hakee viestinnän asiantuntijaa

Vastaa kyselyyn luonnon virkistyskäytöstä

Ympäristöministeriö kerää kyselyllä suomalaisten näkemyksiä luonnossa olemisesta luonnon virkistyskäyttöstrategiaa varten.

ISAPA - Soveltavan liikunnan kansainvälinen päätapahtuma järjestetään kesäkuussa Jyväskylästä

ISAPA - Soveltavan liikunnan kansainvälinen päätapahtuma järjestetään kesäkuussa Jyväskylästä. Ilmoittaudu ISAPA-maailmankongressiin.

SoveLin strategiatyö käynnistyi kevätkokouksen yhteydessä

Soveltava Liikunta SoveLin strategiatyö käynnistyi järjestön kevätkokouksen yhteydessä pidetyllä strategiatyöpajalla 22.4.

Valtion liikuntaneuvoston lausunto koronarajoitusten purkamisesta huomioi toimintarajoitteiset henkilöt

Valtion liikuntaneuvoston lausunto koronarajoitusten purkamisesta.

Tietoa SoveLista ruotsiksi ja englanniksi

SoveLin verkkosivut on julkaistu ruotsiksi ja englanniksi.

Kannanotto: Soveltavan liikunnan koulutus-ja tutkimustyöryhmän näkemys vammaispalvelulain uudistamisesta

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä on julkaissut kannanoton vammaispalvelulain uudistamisesta.

Tre år av jättekiva samarbete - resultat av de tvåspråkiga projektet / Kolme vuotta jättekivaa yhteistyötä - kaksikielisen hankkeen tuloksia

Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner nådde sina mål. / SoveLin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisin kuntiin -hanke saavutti tavoitteensa.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori: soveltavassa liikunnassa tapahtunut edistysaskelia

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuoren mielestä soveltavassa liikunnassa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia. Uusi Soveli-lehti 1/2021 on ilmestynyt.

Soveltavan liikunnan edistäminen kuntavaaleissa

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on julkaissut 10 toimenpidettä liikunnan lisäämiseksi kunnassa. SoveLi vaikuttaa kuntavaaleissa.

Jämlik motion i små kommuner / Yhdenvertaista liikuntaa pienissä kunnissa

Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner-projektets slutseminarium ordnades den 11.3 2021 /Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen päätösseminaari järjestettiin 11.3.2021.

Suomen frisbeegolfliitto ja SoveLi kehittävät soveltavaa frisbeegolfia

SoveLi jäsenjärjestöineen on pääkumppanina Suomen frisbeegolfliiton kehittämishankkeessa, jossa on tarkoitus lisätä työkaluja liiton jäsenseurojen ohjaajien käyttöön ja edistää monimuotoisia harrastusmahdollisuuksia.

Kevyen liikenteen väylien esteettömyyteen, turvallisuuteen, levähdyspenkkeihin ja kunnossapitoon kiinnitettävä huomiota

Soveltava Liikunta SoveLi lausui valtion liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjasta.

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun Ahos-apurahat ovat haettavissa 28.2. asti

Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön Ahos-apuraha ja Ahos-kehittämistuki ovat haettavissa.

Registreringen har öppnats för Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner - projektets slutseminarium 11.3. / Ilmoittautuminen Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen päätösseminaariin 11.3. on avattu

Registreringen har öppnats för Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner - projektets slutseminarium 11.3. / Ilmoittautuminen Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen päätösseminaariin 11.3. on avattu

Apuvälineen hankinnan askeleet -video on julkaistu / Steg för att skaffa hjälpmedel -videon har publicerats

Apuvälineen hankinnan askeleet -video on julkaistu / Steg för att skaffa hjälpmedel -videon har publicerats

SoveLi ry ja Soveli-lehti täyttävät vuosia - lue ensimmäiset lehdet vuodelta 1995

SoveLi ry ja Soveli-lehti täyttävät vuosia - lue ensimmäiset lehdet vuodelta 1995

MOVE!-mittaukset 2020: sovelletut mittaukset haastavat yhdenvertaisuutta

MOVE!-mittaukset 2020: sovelletut mittaukset haastavat yhdevertaisuutta

Vanhempia