KKI-päivillä puhetta elintavoista

16.3.2016

Välillä ehdittiin taukojumpata.
Välillä ehdittiin taukojumpata.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman KKI-päivät 2016 alkoivat keskiviikkona Oulussa. Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli puhetta hyvinvoivasta henkilöstöstä ja suomalaisten elintavoista.

Liikuntaneuvonnasta kuultiin innostavia esimerkkejä.

Esimerkiksi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n hallinoima projekti toteutettiin sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen ja muiden liikuntapalveluja tuottavien toimijoiden kesken. Hankkeen keskeinen tavoite oli asiakkaiden liikuntatottumusten muutos. Projektin kohderyhmänä olivat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 20-64-vuotiaat. Liikuntaneuvonnassa kävi liki tuhat henkeä. Lääkityksen ja hengitysoireiden määrä väheni neljäsosalla asiakkaista, tuki- ja liikuntaelinoireet vähenivät puolella, paino laski lähes kolmasosalla ja mielen hyvinvointi parani viidesosalla asiakkaista.

KKI-päivät jatkuvat torstaina. Aiheina muun muassa asiakaslähtöiset työkalut ja innovaatiot.