www.neuroliikkuja.fi-sivut on avattu

4.3.2016

Hankkeen projektipäällikkö Raija Luona-Helminen kertoi, että projektin tulokset ovat mallinnettavissa valtakunnallisesti.
Hankkeen projektipäällikkö Raija Luona-Helminen kertoi, että projektin tulokset ovat mallinnettavissa valtakunnallisesti.
Lehtori Päivi Mäkilä Turun amk:sta oli iloinen hankkeen onnistuneesta yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa.
Lehtori Päivi Mäkilä Turun amk:sta oli iloinen hankkeen onnistuneesta yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa.
Lasse Eklund Lounais-Suomen neuroyhdistyksestä kertoi, että joihinkin ryhmiin, esimerkiksi keilalailuun, on tullut runsaasti kävijöitä.
Lasse Eklund Lounais-Suomen neuroyhdistyksestä kertoi, että joihinkin ryhmiin, esimerkiksi keilalailuun, on tullut runsaasti kävijöitä.
Mia Kilkki teki hankkeen aikana opinnäytetyön liikuntaseurayhteistyöstä. Hän kertoi, että urheiluseuroissa on kiinnostusta yhteistyöhön toimintarajoitteisten ihmisten ja heitä edustavien yhdistysten kanssa. Tähän seurat kaipaavat kuitenkin tukea.
Mia Kilkki teki hankkeen aikana opinnäytetyön liikuntaseurayhteistyöstä. Hän kertoi, että urheiluseuroissa on kiinnostusta yhteistyöhön toimintarajoitteisten ihmisten ja heitä edustavien yhdistysten kanssa. Tähän seurat kaipaavat kuitenkin tukea.

Neurologisilta vammaisjärjestöiltä lähtenyt idea jalostui hankkeeksi Neuroliikkuja paikallistasolla 2013-2016. NV-järjestöjen ensimmäisen yhteisen liikuntaprojektin loppuseminaarissa Turussa julkistettiin verkosivut www.neuroliikkuja.fi.

Hankkeen loppuseminaarissa kuultiin kokemuksia niin yhteistyökumppaneilta kuin kokemusasiantuntijoilta.

Hankkeen tavoitteena oli, että neurologista sairautta sairastava liikkuja pystyy harrastamaan terveyttänsä edistävää liikuntaa haluamallaan tavalla projektin jälkeen pilottikunnissa. Paljon saatiikiin aikaan. Pilottikuntien edustajat kertoivat konkreettisista muutoksista. Seminaarissa julkaistiin myös Tarinoita neuroliikunnasta. Julkaisun tarkoitus on tarinoiden kautta rohkaista neurologisesti sairastuneita henkilöitä kokeilemaan ja harrastamaan monipuolisesti terveyttä edistävää liikuntaa. Julkaisun voit ladata tästä.

Hankkeen aikana pilottikunnissa järjestettiin soveltavan liikunnan tapahtumia, perustettiin neuroliikuntaryhmiä kunnan liikuntapalveluihin, sovellettujen lajien kokeiluja, liikuntaneuvontaa neuroliikkujille, retkiä, koulutuksia jne.

Hankkeen lopuuseminaarissa puhunut neurologisten vammaisjärjestöjen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen totesi, että liikunnalla on tällä hetkellä yhteiskunnassa hyvä "hype". Terveysliikunnan merkitys on ymmärretty. Hän korosti, että esteettömät liikuntapaikat eivät sinänsä riitä. Toimintarajoitteisilla ihmisillä on oltava mahdollisuus päästä liikuntapaikalle. Tässä tarvitaan niin kuljetuspalveluja kuin henkilökohtaisia avustajia. Kaikilla on oltava mahdollisuus päästä harratuksen äärelle.

Mukana hankkeessa olivat Turun ammattikorkeakoulu, neurologiset vammaisjärjesteöt ja niiden Turun seudun yhdistykset, pilottikunnat Loimaa, Paimio, Turku ja Uusikaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, UKK-instituutti, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja projektissa toteutuneiden opinnäytetöihin liittyvät yhteistyökumppanit.

Hankkeen rahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Kansaneläkelaitokselta.

Lisää tietoa löytyy juuri avatuilta verkkosivuilta www.neuroliikkuja.fi. Katso täältä!