Kunnille 2,3 miljoonaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

23.2.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt aluehallintovirastoille 2 295 000 euroa jaettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikallisiin kehittämishankkeisiin.

 

Avustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kuntien kehittämishankkeita. Tavoitteena on lisätä suomalaisten liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea.

 

Avustettavat hankkeet voivat kohdentua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulupäivä, ikäihmiset ja erityisryhmät. Tai ne voivat yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hankkeet voivat myös kohdentua sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden parantamiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa.

Aluehallintovirastoihin saapui yhteensä 179 hakemusta, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa. Noin kolmannes määrärahatarpeesta kohdentuu kuntien Liikkuva koulu -jatkohankkeisiin kevätlukukaudelle 2016. Päätökset avustettavista hankkeista tekevät aluehallintovirastot.

Lue uutinen kokoisuudessaan tästä.