Uusi kirja liikunta- ja terveysalan ammattilaisille elintapaohjauksen tueksi

1.2.2016

Elintapojen muuttaminen saattaa olla helppoa ja onnistua monelta. Haasteena on kuitenkin säilyttää muutokset pysyvänä osana arjen tapoja ja tottumuksia. Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran kirjoittama kirja Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä tarjoaa liikunta-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille kaivattuja käytännön työkaluja asiakkaan pysyvän käyttäytymisen muutoksen tukemiseen.

Elintapojen muuttaminen saattaa olla helppoa ja onnistua monelta. Haasteena on kuitenkin säilyttää muutokset pysyvänä osana arjen tapoja ja tottumuksia. Psykologiset tekijät, kuten motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja kyky käsitellä muutosta estäviä ajatuksia ja tunteita ratkaisevat usein, miten hyvin muutosprosessissa onnistutaan.

Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran kirjoittama kirja Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä tarjoaa liikunta-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille kaivattuja käytännön työkaluja asiakkaan pysyvän käyttäytymisen muutoksen tukemiseen. Kirjassa esitelty lähestymistapa pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, joka on kehitetty tutkimusnäytön ja käytännön kokemusten pohjalta.

Arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa lähestymistavassa tunnistetaan ensin itselle tärkeät asiat, joihin muutos kytketään. Kirjan työkalujen ja harjoitusten tarkoituksena on arvotyöskentelyn konkretisoimisen lisäksi auttaa asiakasta löytämään toimivia ja yksilöllisiä keinoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista elää itselle merkityksellistä ja joustavaa elämää vastoinkäymisistä huolimatta.

- Näitä taitoja voidaan kutsua myös omaa käyttäytymistä ohjaaviksi psykologisiksi taidoiksi, joiden harjoittamisen avulla on mahdollista parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa aktiivisesti omassa elämässään keskeisiin tekijöihin, painottavat Kangasniemi ja Kauravaara.

Kirja on kirjoitettu erityisesti elintapamuutosten, kuten liikkumisen lisäämisen ja painonhallinnan näkökulmasta.

- Yksi kirjan kohderyhmä ovat personal trainerit, joiden koulutus on usein hyvin rajallinen käyttäytymisen muutoksen psykologisesta näkökulmasta katsottuna, toteaa Kauravaara.

Kirjoittajat rohkaisevat ammattilaisia soveltamaan kirjassa esitettyjä periaatteita myös muissa asiakkaan terveyskäyttäytymiseen liittyvissä pulmissa, erilaisten sairauksien ja oireiden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä itsehoidon ohjaamisessa. Lisäksi kirja antaa eväitä lisätä kenen tahansa, myös ammattilaisen omaa hyvinvointia ja elämänlaatua.

Lähde: Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy, tiedote 1.2.2016

Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä, 2016, 167 s., ISBN 978-952-68488-0-8, kustantaja Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy, hinta 35,00 eur + toimituskulut, tilaukset: kati.kauravaara@liikuntajahyvinvointi.fi