Saku Rikala: Pöytä on katettu yhdenvertaisuuden edistämiselle

18.1.2016

"Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunnan kehittämiseen on kiinnitetty viime vuosikymmeninä yhä enemmän huomiota. Käynnistynyt vuosi 2016 näyttää tarjoavan tälle kehittämistyölle entistä paremmat edellytykset, kun yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousemassa teemoina yhä voimakkaammin esille liikunnan kentällä."

"Pöytä näyttäisi olevan katettu yhdenvertaisuuden edistämiselle. Hyvä niin, koska yhdenvertaisiin liikuntamahdollisuuksiin on vielä matkaa. Kehitettävää on esimerkiksi yhdenvertaisissa liikkumisen mahdollisuuksissa, kaikille avoimessa liikuntatarjonnassa ja liikuntatilojen esteettömyydessä. Yhdenvertaisuustyönkin edellytykset paranisivat, kun kansanterveys- ja vammaisjärjestöt nähtäisiin yhdenvertaisina liikuttajina liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa."

Lue Rikalan blogikirjoitus kokonaisuudessaan tästä!