Muutosta liikkeellä -linjauksiin haetaan konkretiaa

24.11.2015

Tieteiden talossa Helsingissä kokoontui tiistaina puolensataa erilaisten organisaatioiden edustajaa kehittämään Muutosta liikkellä -linjausten toimeenpanoa. STM:n järjestämässä työpajassa pohdittiin muun muassa, mitkä ryhmät tai ketkä ihmiset jäävät muita useammin liikunnasta paitsi.

Tilaisuudessa ministeriön neuvotteleva virkamies Heli Hätönen kertoi, että vahvana tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Samalla syrjäytymisen ehkäiseminen on toimenpiteiden kärjessä.

Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen totesi, että kunnissa edistytään liikunnan liittämisessä kaikkiin toimialoihin. Suunta on hyvä, mutta liikunnan tulisi nykyistä paremmin kytkeytyä yhteiskunnan isoihin haasteisiin, olla osa valtavirtaistumiskehitystä.

Työpajassa mietittiin, kuinka liikkumattomat ihmiset omaksuisivat terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikkeen. Missä heidät kohdataan, miten heitä innostetaan? Tietoa on, mutta se ei riitä motivoimaan. Ei liioin se, että joku ylhäältäpäin neuvoo tai ohjaa. Puhuttiin ilosta ja hyvän olon tunteesta ja yhteisöllisyydestä, jotka voisivat olla motivaation avaimia.