Anne Taulu mukana Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmässä

28.10.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat lokakuussa Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän.Sosten edustajana ohjausryhmässä on SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään toiminnanjohtaja Janne Juvakka Diabetesliitosta.

Ohjausryhmän  tehtävät:

1. Varmistaa, että hallitusohjelman mukaiset kansalaisten liikkumisen edistämiseen liittyvät kirjaukset toteutuvat.

2. Johtaa ja koordinoida valtakunnallisesti Muutosta liikkeellä! - linjausten toimeen­ panoa ja määrittää työn painopisteet huomioiden hallitusohjelman linjaukset.

3. Seurata ja arvioida toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta erikseen sovittavi­en indikaattoreiden avulla. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kokonaisuus integroituu valtion liikuntaneuvoston liikuntalain mukaiseen tehtävään arvioida valti­ onhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella.

4. Suunnitella ja  toteuttaa  toimenpiteitä  liikunnan poikkihallinnolliseen  yhteistyöhön valtakunnallisella  tasolla.

5. Viestiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan mahdollisuuksista väestön ter­ veyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Puheenjohtajisto:

Johtaja Taru Koivisto, Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio­ Lähteenkorva,  sosiaali- ja terveysministeriö

Ylijohtaja Esko Ranto, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Henkilökohtainen  varajäsen, johtaja  Harri Syväsalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Jäsenet:

Neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

Henkilökohtainen varajäsen ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarain­ ministeriö

Opetusneuvos Heli Nedeström,  opetus- ja kulttuuriministeriö, yleissivistävän  koulu­tuksen ja varhaiskasvatuksen  osasto

Henkilökohtainen varajäsen opetusneuvos Elise Vimes,

opetus- ja kulttuuriministeriö,  ammatillisen koulutuksen osasto

Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, sosiaali- ja terveysministeriö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Henkilökohtainen varajäsen ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö,  sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Asiantuntija Tytti Viinikainen, Liikennevirasto

Henkilökohtainen  varajäsen asiantuntija Erika Helin, Liikennevirasto

Ympäristöneuvos  Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö

Henkilökohtainen  varajäsen erikoissuunnittelija  Martti Aarnio, Metsähallitus

Elintarvikeylitarkastaja  Minna Huttunen, maa- ja metsätalousministeriö Henkilökohtainen  varajäsen professori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus  LUKE

Majuri Harri Koski, Puolustusvoimat

Henkilökohtainen  varajäsen erikoissuunnittelija Kai Pihlainen, Puolustusvoimat

Suunnittelija Suvi Helanen, Valtion liikuntaneuvosto

Henkilökohtainen varajäsen tutkijatohtori Elina Sillanpää, Valtion liikuntaneuvosto

Erityisasiantuntija  Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto

Henkilökohtainen varajäsen liikuntajohtaja Niina Epäilys, Oulun kaupunki

Johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Henkilökohtainen varajäsen tutkimusjohtaja Harri Sievänen, UKK-instituutti

Johtaja Eino Havas, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Henkilökohtainen varajäsen ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Johtava asiantuntija Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Henkilökohtainen varajäsen tutkija Katja Borodulin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiimipäällikkö Sirpa Lusa, Työterveyslaitos

Henkilökohtainen  varajäsen erikoistutkija Anne Punakallio, Työterveyslaitos

Erityisasiantuntija Matleena Livson, Valo ry

Henkilökohtainen  varajäsen erityisasiantuntija Jukka Karvinen, Valo ry

Toiminnanjohtaja Anne Taulu Soveli ry

Henkilökohtainen  varajäsen toiminnanjohtaja  Janne Juvakka, Diabetesliitto

 

Lue aiheesta STM:n sivuilta.