Liikuntamaassa kokeillaan liikunnan apuvälineitä

27.10.2015

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää jälleen Liikuntamaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.-7.11.2015. Liikuntamaassa pääsee tutustumaan ja kokeilemaan vammaisurheilulajeja sekä liikunnan ja urheilun apuvälineitä.

Liikuntamaa toteutetaan Apuväline-messujen yhteydessä.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Soveltava Liikunta SoveLi ry myöntävät kahden vuoden välein soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille stipendejä. Tänä vuonna stipendit jaetaan 7.11.2015 Apuväline 15 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Esteettömässä liikuntatilassa huomioitu

vammaisen liikkujan erityistarpeet

Liikunnan harrastamisen esteettömyyteen pureutuva Liiku terveemmäksi esteettä -seminaari järjestetään torstaina 5. marraskuuta 2015 klo 12.00–16.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Riika-salissa.

Vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille liikuntaharrastuksen aloittamisen kynnys voi olla muutenkin korkea. Asiaa ei helpota se, että uuteen liikuntatilaan lähdettäessä joutuu pohtimaan, pääseekö sinne ensinkään paikalle ja pystyykö siellä toimimaan.

Liikuntatilojen esteettömyyttä arvioitaessa tarvitaan erityisosaamista, kuten tietoa vammaisurheilulajien tarpeista. Tämän vuoksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on kouluttanut liikuntapaikkoihin erikoistuneita esteettömyyskartoittajia. Esteettömyyskartoittajat kartoittavat olemassa olevia tiloja ja selvittävät esteettömyyden nykytilan. Kartoitusraporttia voidaan sitten käyttää suunnittelun apuna peruskorjauksen yhteydessä.

– Pyörätuolilajeissa käytettävät pelituolit ovat usein tavallisia pyörätuoleja leveämpiä, mikä pitää ottaa huomioon oviaukkojen leveyttä arvioitaessa, VAU:n apuvälineneuvoja ja koulutettu esteettömyyskartoittaja Jukka Parviainen heittää esimerkiksi.

Erityisen tärkeä tekijä palloiluhalleissa on lattiamateriaali. Hankalia ovat pistejoustavat, usein salibandyhalleissa käytettävät lattiat, joissa kuorma aiheuttaa painauman vain pienelle alueelle kohdistuspisteen ympärillä.

– Pyörätuolin kapeat renkaat uppoavat lattiaan ja kelaaminen on raskasta, Parviainen selvittää.

Suurimmassa osassa vammattomien lajeistakin aluejoustava lattia, jossa kuorma aiheuttaa painauman laajalle alueelle kohdistuspisteen ympärillä, on parempi vaihtoehto. Tällainen lattiamateriaali on esimerkiksi koripalloon parhaiten soveltuva parketti.

VAU:n kouluttamat liikuntatilojen esteettömyyskartoittajat kartoittivat vuoden 2013 aikana kaikki Suomen 14 liikunnan koulutuskeskusta, tuttavallisemmin urheiluopistoa. Tampereen Varalan urheiluopiston kartoituksen tuloksista ovat Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarissa kertomassa esteettömyyskartoittajat Parviainen ja Ari Aalto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien liikuntapaikkojen rakennusavustusten uusitut, esteettömyyttä korostavat kriteerit ovat osaltaan tehneet sen, että esteettömyyttä vaaditaan sekä rakennettaessa uutta tai saneerattaessa vanhaa liikuntatilaa. Rakentamisen ylitarkastaja Erja Metsäranta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo seminaarissa, millaisiin asioihin hän valtionavustushakemuksia käsitellessään kiinnittää huomiota. Tukea ei lähtökohtaisesti heru, ellei esteettömyys ole kunnossa.

Seminaarissa on puhumassa esteettömyysalan kovimpia suomalaisia asiantuntijoita, kuten Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n arkkitehti Niina Kilpelä ja Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen. Seminaarin avaa Sydänliiton pääsihteeri ja Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Seminaari on osa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimaa vuoden 2015 Liiku terveemmäksi -kampanjaa, jonka teemana on liikunnan harrastamisen esteettömyys ja saavutettavuus.

Seminaarin järjestävät Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton ja Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa. Seminaari järjestetään Apuväline 2015 -messujen ja Liikuntamaa-messutapahtuman yhteydessä.

 

Lue messujen ja Liikuntamaan ohjelmasta tämän linkin kautta.