Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

20.10.2015

LIKES-tutkimuskeskus toteutti syksyllä 2014 ja keväällä 2015 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoituksen liikunta- ja urheilujärjestöille sekä kansanterveys- ja vammaisjärjestöille.

Tarkoituksena oli selvittää, mitkä toimijat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa operoivat terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alueella ja mistä syistä, sekä keihin toimenpiteet kohdistuvat.

Kartoituksen avulla järjestöjen tekemää työtä haluttiin tehdä näkyväksi, tunnustetuksi, oikein ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Lisäksi kartoitus auttaa ymmärtämään aiheeseen liittyvien käsitteiden merkitystä eli sitä, mitä eri toimijat tarkoittavat käyttämillään käsitteillä.

Lähde: www.likes.fi

Aiheesta lisää marraskuussa ilmestyvässä Soveli-lehdessä.