Kansallinen liikuntafoorumi pohti harrastamisen kalleutta

29.9.2015

Onko lasten liikuntaharrastusten kalleus yhteiskunnallinen ongelma Suomessa? Tätä pohti Tampereella koolla ollut urheilu- ja liikuntatoimijoiden ja -päättäjien joukko. Osallistujia kaksipäiväisessä foorumissa maanantaina ja tiistaina oli noin 200.

Perheen varakkuuden yhteys lasten liikunta-aktiivisuuteen on Suomessa toiseksi vahvinta WHO:n teettämässä tutkimuksessa, jossa oli mukana 35 maata. Liikuntafoorumissa esitettiin myös huomio, että osa harrastamisesta on ilmaista. Erot eri lajien, urheiluseurojen tai paikkakuntien välillä voivat ovat suuria.

Liikuntafoorumissa puhunut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi, että liikunnan parista putoaminen johtaa kasvaviin terveyseroihin. Ministeri oli tyytyväinen hallituksen kärkihankkeesta - yksi tunti lisää liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään - ja totesi, että se on yksi keino madaltaa harrastamisen kustannuksia.

Grahn-Laasonen sanoi, että kun alle 13-vuotiaiden suosituin harrastus on liikunta, vähenee liikunnan määrä toisella asteella dramaattisesti. Hyviä käytäntöjä toisella asteella olevien likunnan lisäämiseksi etsitään nyt kokeilujen kautta.

Liikuntafoorumissa pääsivät ääneen myös nuoret urheilijat, seurat, kunnat, lajiliitot, Valo ja Veikkaus. Suurta mielenkiintoa herätti Harvardin yliopiston professorin Robert D. Putnamin esitys. Hän puhui amerikkalaisen yhteiskunnan muutoksesta, jonka myötä luokkaerot ovat kasvaneet ja perinteisen amerikkailaisen unelman mukaisesta ajatuksesta "kaikilla on samat mahdollisuudet menestyä" ollaan ajauduttu kauas. Pudokkaiden kohtalo ei liikuta vain heitä itseään vaan koko kansakuntaa ja liittyy yhtä hyvin liikuntaan ja urheiluun kuin terveyteen ja koulutukseen.

Järjestyksessään kolmannen kansallisen liikuntafoorumin järjestivät opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Valo.

Lue aiheesta lisää tämän linkin kautta.