Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset valmistuivat

27.8.2015


Soveltava Liikunta SoveLi on jäsenjärjestöineen laatinut soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään yhteisen tekemisen myötä.

Soveltavan liikunnan toimijoita kutsutaan kehittämään soveltavan liikunnan kenttää suositusten mukaisesti. Suositukset on tarkoitettu päätöksentekijöille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja liikunta- ja urheiluseuroille sekä kaikille pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden liikkumisen parissa toimiville.

Suositukset täydentävät soveltavan liikunnan näkökulmasta valtakunnallisia yhteisiä linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta, liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia ja ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Kehittämissuositukset on kiteytetty kuuteen osa-alueeseen:

  1. Lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana.
  2. Liikkumisympäristöt ja olosuhteet liikunnan mahdollistajina.
  3. Liikuntaneuvonta ja -ohjaus liikuntatoiminnan työkaluna.
  4. Tietoisuus, asenteet ja osaaminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien taustalla.
  5. Tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu keskeisenä liikunnan kehittämisessä.
  6. Kehittämissuositusten toteutuksen seuranta ja arviointi.

Kehittämissuosituksissa alan parhaat asiantuntijat avaavat soveltavan liikunnan ja liikkujien kenttää. Lisäksi joukko kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä kertoo liikuntatoiminnan hyvistä käytännöistä.

Arkiliikunnan lisääminen on keskeinen tapa vähentää liikkumattomuutta ja lisätä liikuntaa. Väestön liikuntasuositukset toimintakyvyn eri vaiheissa ohjaavat liikkumiseen, mutta sen lisäksi tarvitaan asiantuntevaa liikuntaneuvontaa, tavoitteellista, ohjattua liikuntatoimintaa ja sopivat liikuntatilat.

Liikkuen kohti hyvinvointia – Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 on luettavissa osoitteessa www.soveli.fi/julkaisut ja painetun version voi tilata hintaan 4 euroa/kpl.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Anne Taulu, puh. 040 511 5941, sähköposti anne.taulu@soveli.fi