SoveLi ja Metsähallitus kehittävät yhdessä luontoliikuntaa

24.6.2015

Riikka Mansikkaviita toimii Metsähallituksen luontopalveluissa projektipäällikkönä
Riikka Mansikkaviita toimii Metsähallituksen luontopalveluissa projektipäällikkönä

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja Metsähallituksen luontopalvelut ovat käynnistäneet aivan uudenlaisen yhteistyöhankkeen. Tavoitteena on kehittää esteettömien luontoliikuntakohteiden palveluja. Metsähallitus toivoo kehittämistoimintaan mukaan SoveLin jäsenjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä.

- Rohkeasti luontoon -hankkeen tarkoituksena on turvata luonnossa liikkujille yhdenvertaiset mahdollisuudet turvallisen ja monipuolisen luontoliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, kertoo projektipäällikkö Riikka Mansikkaviita Metsähallituksen luontopalveluista.

Hankkeessa kehitetään esteettömien ja helppokulkuisten luontoliikuntakohteiden kohdekuvauksia luontoon.fi-verkkopalvelussa.

- Tavoitteena on, että kehittämistyön myötä tieto luontoliikuntamahdollisuuksista olisi mahdollisimman helposti löydettävissä ja tarpeeksi yksityiskohtaista, jolloin esimerkiksi kansallispuistoihin suuntautuvien luontoretkien ennakkosuunnittelu helpottuu, Riikka Mansikkaviita sanoo.

Yhteistyöhanke lähti liikkeelle huhtikuun lopulla. 

- Kuluvan kesän aikana suunnitellaan syksyn toimintaa ja tutustutaan esteettömiin ja helppokulkuisiin luontoliikuntakohteisiin. Marraskuussa järjestetään SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntavastaaville suunnattu työpaja pääkaupunkiseudulla, Mansikkaviita kertoo.

- Työpajan tueksi järjestämme hankkeesta syksyllä kolmella alueella alueellisille yhdistyksille suunnatut maastokatselmukset Metsähallituksen ylläpitämillä esteettömillä luontoliikuntakohteilla. Valtakunnallisina pilotteina toimivat maastokatselmukset järjestetään Turun, Oulun ja Rovaniemen seudulla. Tarkoituksena on, että näiden alueiden kokemukset juurrutetaan myös muille kaupunki­seuduille ja luontokohteille valtakunnallisesti.

Kentältä käytäntöön

Metsähallituksen luontopalvelut haluaa Mansikkaviidan mukaan panostaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja hanke on hyvä tilaisuus kehittää palveluita erilaisia kävijöitä kuunnellen ja uusista näkökulmista oppien. SoveLi toimii hankkeessa soveltavan liikunnan asiantuntijana, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa.

- Tavoitteena on, että osaisimme palveluiden, kuten verkkopalveluiden, opastusten ja retkeilyrakenteiden, suunnittelussa huomioida entistä paremmin erilaisten kävijöiden toiveet. Hanke on hyvä tilaisuus viedä järjestöiltä ja yhdistyksiltä saatuja toiveita ja kehittämisideoita käytännön tasolle saakka. 

- Toivon mukaan hankkeen myötä luontoliikunnan suunnittelu ja toteutus helpottuvat ja yhä useammat pääsevät nauttimaan luonnosta ja monipuolisista harrastusmahdollisuuksista luontokohteilla. Luonnossa liikkumisella ja luontoympäristöllä on tutkitusti vaikutusta niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin terveyteen ja hyvinvointiin.

Hankkeelle on myönnetty avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta, ja osa rahoituksesta tulee Metsähallitukselta.

Teksti: Tupu Sammaljärvi/SoveLi ry