Ikäinstituutti: Istumista vähennettävä iäkkäiden hoivakulttuurissa

17.6.2015

Kuvassa opetellaan tuolista nousemista oikealla tekniikalla. Kuva: Ikäinstituutti/ Tapani Romppainen
Kuvassa opetellaan tuolista nousemista oikealla tekniikalla. Kuva: Ikäinstituutti/ Tapani Romppainen

Istuminen ja muu paikallaanolo aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja iäkkäille. Vaarallisinta on vuodelepo, mikä heikentää yli 75-vuotiaiden lihasvoimaa 3-5 prosenttia ensimmäisen viikon aikana. Päivittäinen liikkuminen tulee olla osa palvelukotien ja kotihoidon toimintakulttuuria. Se antaa voimavaroja sekä iäkkäälle itselleen että hoitohenkilöstölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 17. kesäkuuta kansalliset suositukset istumisen haittojen vähentämiseksi.  Ihmisten omien arjen valintojen lisäksi tarvitaan muutoksia koko yhteiskunnassa.

Päivittäinen liikkuminen ja voima- ja tasapainoharjoittelu ovat keskeinen osa hauraiden iäkkäiden kuntoutusta. Istumisen vähentäminen parantaa iäkkäiden liikkumiskykyä, autonomiaa ja elämänlaatua, jos se toteutetaan vanhusten omilla ehdoilla.

”Vuoteessa makaaminen on iäkkäälle vaarallisempaa kuin tehokas liikuntaharjoittelu. Olennaista on välttää tarpeetonta vuodelepoa ja ”yliauttamista” sekä tarjota mielekästä tekemistä pitkin päivää. Innostavalla johtamisella, sopivalla henkilöstömäärällä ja -rakenteella sekä luovilla työtavoilla saadaan lisää liikettä arkeen”, toteaa toimialapäällikkö Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Ikäinstituutin koordinoimalla verkostolla ”Liikettä vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa” on suunnitelmissa pilotoida työtapojen muutosta 23 palvelukodissa ja kahdella kotihoitoalueella.  Verkostotyö on osa Ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Miten lisätä liikettä arjessa?

·       Etsi iäkkään kanssa hyviä syitä nousta ylös ja lähteä liikkeelle

·       Tue aktiivista liikkumista sopivilla apuvälineillä

·       Kannusta omatoimisuuteen, vaikka se veisi aluksi enemmän aikaa

·       Ole vierellä ja tukena - pienikin liike on hyväksi

·       Mieti yhdessä iäkkään kanssa innostava päiväohjelma, joka lisää myös liikettä

Linkki julkaisuun Istu vähemmän - voi paremmin, Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi.