VLN:n raportti: Suuri osa suomalaisista viettää arkensa hikoilematta ja sykettä nostamatta

16.6.2015


Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut ensimmäistä kertaa raportin, joka kuvaa liikunnan edistämisen kokonaisuuden osana valtionhallinnon toimintaa.

Raportissa todetaan, että tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa on ajankohtainen kehittämiskohde sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Erityisliikunnan arvioinnista todetaan muun muassa:

"Arviointi osoittaa, että erityisliikunnan näkökulma osataan integroida osaksi liikuntatoimen yleistä kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapoliittisissa papereissa erityisliikunta näkyy vähän. Tämä voi viestiä onnistuneesta integraatiosta. Toisaalta tärkeää olisi miettiä, onko tarvetta nostaa esille joitain erityisryhmien liikunnan kehittämistarpeita, jolloin niiden edistäminen saisi lisävoimaa."

Voit lukea raportin Liikuntaneuvoston verkkosivuilta.

Liikuntapolitiikan rajat laajenevat yhteiskuntaan. On huomattu, että poikkihallinnollinen yhteistyö ja eri toimialojen sitoutuminen ovat välttämättömiä tilanteessa, jossa väestön kokonaisaktiivisuus on laskenut tasolle, joka aiheuttaa laajamittaisia terveysongelmia.

Raportin julkistamistilaisuudessa tiistaina 16.6. Helsingissä toivottiin, että tehty arviointi auttaa päätösten valmistelussa ja luo selkänojaa muiden hallinnonalojen kiinnostukselle liikuntaa kohtaan.