Elämäntapaneuvonta tuottaa sydänhyötyjä

25.5.2015

Elämäntapaneuvonta edistää sydänterveyttä. Asiasta on julkaistu kaksi tuoretta tutkimusta, joista kumpikin on tehty Suomessa.

Toisessa tutkimuksessa seurattiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa mukana olleita potilaita. Kymmenvuotisseurannassa tarvittavat tiedot oli yli 2 000 miehestä ja naisesta.

Yhden vuoden kuluttua ehkäisyohjelman alkamisesta vajaa kymmenes miehistä oli sekä lisännyt liikuntaansa että korjannut ruokailutottumuksiaan. Pelkästään liikuntaa lisänneitä oli nelisen prosenttia ja nelisenkymmentä prosenttia korjasi ruokailutottumuksiaan. Vajaa puolet ei tehnyt mitään muutoksia elintavoissaan. Naiset korjasivat elintapojaan hieman miehiä paremmin.

Tutkijat havaitsivat, että elintapojaan paranteiden ennuste olla sairastumatta kymmenen lähivuoden aikana sydän- ja verisuonitautiin parani selvästi verrattuna niihin, jotka eivät elintapojaan muuttaneet. Sydänkuolemiin elintapamuutoksilla ei ollut vaikutusta.

Toisessa tutkimuksessa annettiin elintapamuutosohjausta Skypen avulla tai kasvokkain 40-vuotiaille sydänriskissä olleille. Parantunut sydänterveys näkyi puolen vuoden kuluttua. Ero ei kuitenkaan ollut enää selvä 12 kuukauden kuluttua. Tutkijat totesivat, että pysyvien elintapamuutosten saavuttaminen vaatiikin pitkäaikaista tukea elintapamuutoksiin.

Tutkimukset julkaistiin European Journal of Cardiovascular Nursing -lehdessä. 

Lähde: Sydänliiton verkkosivut