Hallitusneuvottelijoille lähti SoveLin viesti

7.5.2015

SoveLi lähestyi hallitusneuvottelijoita tärkeällä muistutuksella liikunnan merkityksestä kansanterveydelle. Viesti ohessa.

Arvoisa hallitustunnustelija Juha Sipilä,
arvoisat puolueiden vastuunkantajat,


Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu hyvinvoivista kansalaisista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on tärkeä osa kansalaisten hyvinvointia ikäkaaren ja toimintakyvyn kaikissa vaiheissa. Liikunta ei ole ainoastaan itsenäinen hyvinvointitekijä, vaan se vahvistaa ja tukee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjäytymistä.

Pyydämme teitä huomioimaan, että myös tulevassa hallituksessa yhdellä ministerillä on vastuullaan liikunnan ja urheilun kysymykset.
Näin hallitus voi ehkäistä liikkumattomuudesta aiheutuvia ongelmia ja varmistaa, että haasteellisissakin taloudellisissa tilanteissa terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on yhteiskuntamme yksi tukipilari.


Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallituksen puolesta,

Kunnioittavasti,

 

Anne Taulu

Toiminnanjohtaja / Executive Director