Valtion liikuntaneuvosto esittää kansallista ohjelmaa

30.4.2015

Valtion liikuntaneuvosto esittää, että hallitus laatii kansallisen ohjelman, jonka mukaisesti eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa vahvistetaan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja säädösvaikutusten arvioinnissa.

Ohjelman johtaa ja koordinoi liikuntalain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelmalle nimetään toteutumisesta vastaava ministeri, joka raportoi edistymisestä hallitukselle säännöllisesti yhteisesti valittujen indikaattoreiden suunnassa.

Fyysinen aktiivisuus ei ole enää luontainen osa arkielämää, kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Vaikka osa väestöstä harrastaa liikuntaa jopa enemmän kuin aiemmin, keskimäärin muu valveilla oloaika kuluu pääsääntöisesti istuen tai maaten. Tilannetta ei helpota liikuntaharrastamisen voimakas polarisaatio. Seuraukset näkyvät heikentyvänä fyysisenä kuntona, terveyshaittoina ja kasvavina terveydenhuoltokuluina. Maailman terveysjärjestön (WHO) linjauksissa fyysinen passiivisuus on nostettu jo neljänneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi maailmassa. Tämän vuoksi on selvää, että tarvitaan kokonaisvaltaisempia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja uusia ajattelumalleja tilannekuvan muuttamiseksi.

Lue Valtion liikuntaneuvoston painotukset hallitusohjelmaan tästä.