Voimaa vanhuuteen -ohjelma tukee tuloksellisesti itsenäistä asumista kotona

28.4.2015

Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa on mentoroitu 38 kunnan poikkihallinnollisia yhteistyöryhmiä kolmen vuoden ajan. Kuntiin on koulutettu reilut 170 kouluttajaa lisäämään paikallisten ammattilaisten ja vertaisohjaajien osaamista iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnat ovat kaksinkertaistaneet liikuntatarjonnan toimintakyvyltään heikentyneille, kotona asuville iäkkäille. Viikoittaisissa ryhmissä harjoittelee 70 % ohjelman kohderyhmään kuuluvista kuntalaisista. Eri toimijoiden kanssa suunniteltu liikuntapalveluketju löytää iäkkäät paremmin heille sopiviin liikuntaryhmiin, ja kunnon seuranta motivoi iäkkäitä jatkamaan liikkumista.

Kunnat ovat ottaneet käyttöön tai soveltaneet hyviä toimintamalleja heikompikuntoisten ikäihmisten terveysliikuntaan ja lisänneet ohjattua ulkoilua ja ulkoiluystävä-toimintaa.

”Liikuntaryhmiin osallistuneiden määrät ovat kaksinkertaistuneet. Etenkin järjestöt ja liikuntatoimi ovat lisänneet liikuntaryhmiä heikompikuntoisille iäkkäille. On ilahduttavaa huomata, että sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi ovat alkaneet tarjota tälle kohderyhmälle liikuntaneuvontaa”, toteaa ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Tiivis yhteistyö kunnan eri hallintokuntien ja paikallisten järjestöjen kesken sekä tarkasti kohdennettu kehittämistyö ovat olleet avainasemassa tuloksekkaassa Voimaa vanhuuteen –työssä.

”Kunnan luottamus- ja virkamiesjohdon on tärkeä ymmärtää liikunnan merkitys toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Kun ikäihmisten terveysliikunta saadaan kirjattu osaksi kuntastrategiaa ja hyvinvointikertomusta, on käytännön eri toimijoiden helpompi suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhteistyössä”, kiteyttää sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta.

Fyysisesti aktiivinen arki ja säännöllinen ulkoilu ovat toimivat ja kustannustehokkaat keinot tukea ikäihmisen toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee toteutuessaan entisestään vahvistamaan kunnan roolia hyvinvointi- ja terveystoimijana.

 

Lähde: Ikäinstituutin tiedote