SoveLin kevätkokous koolla Helsingissä

23.4.2015Kokous hyväksyi vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kevätkokoukseen osallistui 13 jäsenjärjestön edustajaa. Puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Janne Juvakka Diabetesliitosta (yläkuvassa vas.).

Toiminnanjohtaja Anne Taulu esitteli työn alla olevia soveltavan liikunnan kehittämissuosituksia (alakuva).