Yhdenvertainen harrastusmahdollisuus kaikille

23.3.2015

Seuraavaan hallitusohjelmaan ajatus joustavasta koulupäivästä ja toiminnallisuus osaksi koulun arkea ja muiden oppiaineiden kokonaisuutta, esittää opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.

Uuden liikuntalain keskeisiä lähtökohtia ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Lain lähtökohtien toimeenpano edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huomioi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lähtökohdat resurssi-, informaatio- ja säädösohjauksessa ja huolehtii toimeenpanon seurannasta.

Liikunnan asemaa yhteiskuntapolitiikassa tulee vahvistaa huomioiden uuden liikuntalain sekä Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi vahvistamalla olosuhteisiin vaikuttavien ministeriöiden välistä yhteistyötä.

Lue OKM:n tiedote kokonaan tästä.