Liikunnan tasa-arvopalkinto Kansainväliselle naisliikuntaverkostolle

2.12.2014

Tämän vuoden liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinto on myönnetty Kansainväliselle naisliikuntaverkostolle (IWG). Palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa.

Palkinnon jakoi urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund tiistaina Helsingissä. Piikkarit-palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämä tunnustus liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö veikkausvoittovaroista.

- Naisten ja tyttöjen asema liikuntakulttuurissa on kehittynyt myönteiseen suuntaan, toteaa ministeri Haglund. - Naiset ovat kuitenkin yhä vähemmistössä alan johtajina ja päätöksentekijöinä. Suomen puheenjohtajuuskaudella toteutettiin ansiokkaasti IWG -verkoston keskeistä tavoitetta edistää tasa-arvoa sekä vahvistaa tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia kaikilla liikunnan ja urheilun tasoilla aina harrastajasta johtajaan. Ponnistelua sukupuolten tasa-arvon eteen liikunnan ja urheilun eri osa-aluilla tulee ministeri Haglundin mukaan määrätietoisesti jatkaa.

IWG:n arvoja ovat yhteistyö, erilaisuuden hyväksyminen sekä julkisuusperiaate. Tätä arvopohjaa IWG on levittänyt vuonna 1994 järjestetyn ensimmäisen maailmankonferenssin lopputuloksena syntyneen Brightonin julistuksen avulla. Julistuksen allekirjoittaneet tahot sitoutuvat edistämään tasa-arvoista liikuntakulttuuria.

Lue lisää!

Lähde: OKM:n tiedote