SoveLin hallitus esitti kantansa liikuntalaista

11.11.2014

Kannanotossaan Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus pyytää päättäjiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että laki mahdollistaa myös jatkossa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen toimimisen liikuntatoimijoina.

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus haluaa antaa erityisen kiitoksensa siitä, että hallituksen esityksessä uudeksi liikuntalaiksi on huomioitu keskeisimmät ajankohtaiset liikuntakulttuurin haasteet, nostettu vahvasti esille väestön liian vähäinen liikunta ja siitä aiheutuvat kustannukset, pyritty vahvistamaan liikunnan peruspalveluluonnetta sekä huomioitu valtionavustuksen saamisen perusteiden uudistamistarve.

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja sen 18 jäsenjärjestöä tekevät merkittävää liikuntatyötä ja liikuntatoiminta kohdentuu noin 350 000 suomalaiseen. Järjestöt haluavat jatkossakin olla liikuntatoimijoita ja ne toimivat uuden liikuntalain mukaisesti.


Pyydämme Teitä hyvät päättäjät kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että laki mahdollistaa myös jatkossa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen toimimisen liikuntatoimijoina. Lain 10 § tulisi kirjata seuraavasti: ”Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksen toteuttamistapana tai tehtävänä on liikunnan edistäminen ja joka toimii 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti.”

 

Lain yleisperusteluissa kohdassa 4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset todetaan, että ”Liikuntalain uudistuksella pyritään turvaamaan valtionavustukset sellaisille järjestöille, joiden tarkoituksena on nimenomaisesti liikunnan edistäminen.” Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen toiminnassa liikunta on yksi osa-alue, tosin erittäin vahva osa-alue ja tämän kirjauksen osalta olisi syytä poistaa sana ”nimenomaisesti”, jotta liikuntatoiminta toteutuu lain tavoitteen mukaisesti.  Jokaista toimijaa tarvitaan, kun puretaan väestötasolla liian vähäistä liikkumista ja siinä työssä Soveltava Liikunta SoveLi ry ja sen 18 jäsenjärjestöä haluavat olla vahvasti mukana.

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus