SoveLin jäsenjärjestöjä palkittiin KKI-ohjelman juhlassa

5.11.2014

Juhlaseminaarin 5.11.2014 järjestänyt KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus.
Ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä aikuisia säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.
Juhlaseminaarin 5.11.2014 järjestänyt KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä aikuisia säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.

Palkitut terveysjärjestöt ovat edistäneet terveysliikuntaa niin valtakunnallisesti järjestön tasolla, paikallisesti yhdistysten tasolla kuin yksittäisen kansalaisenkin kohdalla.

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 5.11. Helsingin yliopiston juhlasalissa kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä alueellisesti sekä kiinteänä osana valtakunnallista verkostoa. Lisäksi palkittiin viisi valtakunnallista terveysjärjestöä liikunnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä. Palkitut järjestöt olivat Hengitysliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry sekä Suomen Sydänliitto ry. Liikunnan olosuhteiden edistämisestä palkittiin Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit.

 

Palkinnot luovutti opetus- ja kulttuuriministeriössä liikunta-asioista vastaava ministeri, puolustusministeri Carl Haglund. Tilaisuuteen toi oman tervehdyksensä videon välityksellä myös peruspalveluministeri Susanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Palkitut terveysjärjestöt ovat edistäneet terveysliikuntaa niin valtakunnallisesti järjestön tasolla, paikallisesti yhdistysten tasolla kuin yksittäisen kansalaisenkin kohdalla. Tämä työ on nostanut terveysliikunnan merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä kehittänyt ammattilaisten elintapaohjausta erityisesti liikuntaan liittyen.

Terveysjärjestöjen työssä erityisen huomionarvoista on ollut se, että ne ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaa, jossa liikuntaa on järjestetty nimenomaan vähän liikkuville aikuisille. Järjestöjen toteuttamissa liikuntaryhmissä viihtyy tuhansia terveysliikkujia. Terveysjärjestöt ovat terveydenhuollon kentällä aktiivisia ja arvostettuja toimijoita. Ne järjestävät laadukkaita koulutuksia ja tuottavat materiaalia niin ammattilaisen käyttöön kuin ohjattavalle yksilöllekin. Terveysjärjestöjen liikuntakampanjat, kuten Pieni päätös päivässä, Lisäaikaa liikunnalle, Liikunta hivelee mieltä ja Veshumppa, ovat terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille tuttuja. Nämä kaikki kannustavat kiinnittämään huomiota terveysliikuntaan ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

KKI-ohjelmalle terveysjärjestöt muodostavat laadukkaan verkoston, jolla on yhteinen päämäärä. Yhteistyö terveysjärjestöjen kanssa on ollut merkittävää esimerkiksi Liikkujan Apteekki -konseptin kehittämisessä, painonhallintamallien jalostamisessa sekä yhteistyönä ideoiduissa ja tuotetuissa materiaaleissa. 

Lähde: KKI-ohjelma