Tiistain täysistunnossa lähetekeskusteluja, kuten ehdotus uudeksi liikuntalaiksi

21.10.2014

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 21. lokakuuta käydään lähetekeskusteluja hallituksen esityksistä.

Uusi liikuntalaki korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain tarkoituksena on parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä.

Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita.

Lue eduskunnan verkkouutinen tästä.