"Kansa tarvitsee terveyttä edistävää liikuntaa enemmän kuin koskaan"

21.10.2014

Liikunnan lisäämisen rinnalla puhutaan erikseen liikkumattomuuden ja passiivisen ajan vähentämisestä. Lisää liikettä olisi saatava. Ei vain hikiliikuntaa, vaan myös päivittäistä liikkumista istumista tauottamaan.

Yksi rajapyykki terveysliikunnan historiassa saavutetaan tänä vuonna, kun valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää -ohjelma juhlii 20. toimintavuottaan.

KKI-ideologia on säilynyt yksinkertaisena ja samanlaisena läpi vuosien: tarjotaan helppoa aloittelijalle sopivaa liikuntaa lähellä häntä itseään. KKI-ohjelman tavoitteena on herättää innostus liikkumiseen ja tukea liikunnan aloittamista. Samalla kannustetaan terveellisiin ravitsemustottumuksiin.

KKI-ohjelman ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen näkee, että koko Suomen ohjelmalle on entistä vahvempi kysyntä.

– On varsin mieluisaa todeta, että KKI-ohjelman yhdelle vankimmista toiminnoista, paikallisten hankkeiden taloudelliselle tuelle on edelleen suuri kysyntä. Tästä kertoo tämän syksyn ennätyshakijamäärä eli noin 250 hakemusta eri järjestöiltä ja yhteisöiltä kattaen maantieteellisesti koko Suomen. 

Liikkumattomuuden yhteinen haaste

Liikkumaton elämäntapa on noussut jo lihavuuteen ja tupakointiin rinnastettavaksi kansanterveyden ongelmaksi. Merkittävin muutos suomalaisten liikuntakäyttäytymisessä on tapahtunut päivittäisen liikkumisen ja työhön liittyvän fyysisen aktiivisuuden romahtamisena sekä vastaavasti istumisen lisääntymisenä. Komulainen tietää, että näissä muutoksissa piilevät tulevaisuuden haasteet.

– Työelämän ja työssä jaksamisen vaatimukset ovat entisestään korostuneet. Haasteeksi muodostunee, miten työurien pitenemiseen ja eläkeiän nousuun nykymenolla voidaan todella vastata. Työelämän tulisi siis kyetä säilyttämään ikääntyvä työvoima työkykyisenä mahdollisimman pitkään ja näin pienentämään ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyvien määrää, Komulainen pohtii.

Hän tietää, että raha puhuu yhteiskunnassa monesti näissäkin asioissa.

– Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet liittyvät ensisijaisesti palvelujen riittävyyteen. Tiedetään, että vähiten liikkuvalla kolmanneksella aikuisväestöstä ilmenee eniten sairauksia. Näin riittämätön liikunta kasvattaa kuntien terveydenhoitomenoja huomattavasti. Väestön liikunnan edistäminen terveyshyötyjen ohella kannattaa siis myös taloudellisesti.

Lisätietoja

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi